Cyklus seminářů metodologie pedagogického výzkumu

Cyklus seminářů metodologie pedagogického výzkumu

Kam se ubírá současný výzkum v pedagogice? Jaká témata se řeší? Jaké výzkumné přístupy se používají? Na tyto a další otázky se dozvíte odpovědi v cyklu seminářů metodologie pedagogického výzkumu. Můžete se těšit na tři přednášky, během nichž vystoupí přední čeští odborníci. Cyklus seminářů je určen akademickým pracovníkům a studentům se zájmem o rozšíření znalostí v oblasti metodologie pedagogického výzkumu.   vol. 1  – Smíšený výzkum (Mixed Method Research) a jeho možné aplikace pro výzkum v oblasti vzdělávání  – 8. 2. 2017, místnost KL 302, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. vol. 2 – Metodika 3A: obsahově zaměřené zkoumání výuky a kvality učebního prostředí  – 23. 3. 2017, místnost KL 302,  doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., a doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. vol. 3 – Pedagogický výzkum digitálních technologií ve vzdělávání a digitální technologie v pedagogickém výzkumu – 2. 6. 2017, místnost KL 302, doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.   Bližší informace se dozvíte na stránkách událostí jednotlivých seminářů.