Finálový den soutěže mKontext

Finálový den soutěže mKontext

Ve středu 24. ledna 2024 se na Západočeské univerzitě v Plzni konalo slavnostní vyhlášení výsledků matematické soutěže pro 1. ročníky středních škol mKontext.  

Soutěž pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Krajským centrem vzdělávání. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 1120 žáků z 21 škol (z gymnázií, střední škol a středních odborných učilišť). Slovní úlohy, které v rámci čtyř školních kol řešili žáci v říjnu 2023, měly společné téma „Matematika a povolání“.

Soutěž se konala on-line s využitím systému Moodle. O zajištění technické stránky soutěže a správu celého systému se postaral tým Odboru celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Během finálového setkání si nejúspěšnější žáci v každé kategorii převzali ceny, setkali se se zástupci Plzeňského kraje, ZČU i KCV a navštívili IoT lab a laboratoře Fakulty elektrotechnické. V rámci exkurzí se žáci seznámili i s matematickým modelováním a s možnostmi aplikace matematiky ve vědě, průmyslu i v dalších oborech.  

Výsledky soutěže:

Střední školy:

1. místo: Josef Hrádek (VOŠ a SPŠE Plzeň)

2. místo: Jakub Lukšík (Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň)

3. místo: Matěj Dvořák (Střední škola informatiky a finančních služeb)  

 

Střední odborná učiliště:

1. místo: Alan Petro (Střední škola Kralovice)

2. místo: Marek Blažek (Střední odborné učiliště, Domažlice)

3. místo (dělené): Matyáš Kapic  (Střední odborné učiliště, Domažlice)

3. místo (dělené): Václav Bouberle  (Střední odborné učiliště, Domažlice)  

 

Gymnázia:

1. místo: Jan Dubišár (Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23)

2. místo: Vít Vilímek (Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23)

3. místo: Jakub Schrimpf (Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23)