Showroom vzdělávacích technologií

V roce 2015 jsme navázali jsme úzkou spolupráci s firmou Microsoft, která poskytne Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vybavení mobilní učebny. Budoucí učitelé se zde budou moci prakticky seznamovat v možnosti využití technologií ve vzdělávání. Mobilní učebna bude využívaná nejen v rámci výuky informatiky na katedře didaktické a výpočetní techniky, ale také v oborových didaktikách. V rámci spolupráce  Fakulta pedagogická vypracuje sadu metodických materiálů s náměty pro efektivní práci s technologiemi v různých předmětech na základní škole.