Gamifikace do vzdělávání může přinést řadu pozitivních emocí

Gamifikace do vzdělávání může přinést řadu pozitivních emocí

Inovace, trendy a nové vzdělávací technologie, které stále více pronikají do běžného života většiny lidí, se staly jedním z hlavních témat na regionálním semináři EPALE, jenž se 5. listopadu uskutečnil v Plzni a jehož pořadatelem bylo Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraničních spolupráce. EPALE je nová evropská platforma a slouží nejen ke sdílení výukových materiálů a k získávání aktuálních informací, ale také k hledání partnerských organizací pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Právě aktivní využívání nových technologií, jako například smartphonů, tabletů a interaktivních výukových prvků může pomoci k popularizaci výuky způsobem, kterým mladí lidé každodenně komunikují. Virtuální svět vzdělávání se otevírá stále více a je pravděpodobné, že bude na rozdíl od klasických vyučovacích forem, v našem životě zaujímat čím dál tím větší prostor. „Může jít například o formu gamifikace, neboli uplatnění herních prvků ve vzdělávání. Kromě zábavy s sebou gamifikace přináší totiž i pozitivní emoce a pocit úspěchu ze hry.  A to je trend, o němž se domnívám, že je vynikající, když je navíc zaměřen na mladou populaci,“ prozradil PhDr. Branislav Frk, Ph.D. z katedry Andragogiky Prešovské univerzity, expert na problematiku využívání moderních informačních technologií ve vzdělávání, který se na semináři EPALE tomuto tématu věnoval. — Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara