Hodnocení on-line

Hodnocení on-line

V důsledku omezení prezenční výuky na vysokých školách v době mimořádné epidemiologické situace je nutné zásadně revidovat podobu vzdělávání a hodnocení studentů. MŠMT proto připravilo soubor doporučení a zdrojů informací k otázce ověřování výsledků učení a kompetencí distančními metodami. Na dokumentu spolupracovali pracovníci odboru vysokých škol MŠMT a členové České asociace distančního univerzitního vzdělávání, včetně oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni.

Pdf verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení.

Celý článek Možnosti ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou, včetně odkazů na další relevantní zdroje a zkušenosti, naleznete na stránkách MŠMT.

MŠMT pořádá k danému tématu také webinář s názvem Možnosti ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou, který se uskuteční v pátek 17. dubna 2020 od 10 do 12 hodin. Předmětem webináře budou doporučení MŠMT a zkušenosti vysokých škol se zajištěním hodnocení v době nouzového stavu. Akce je určena jak zástupcům vedení vysokých škol, tak všem členům akademické obce a dalším, které tato problematika zajímá.

V době, kdy je tento text připravován, není zřejmé, jak dlouho zůstanou mimořádná opatření v platnosti, a zda tedy nebude možné konat zkoušky prezenčně. Je možné, že k opětovnému povolení fyzické přítomnosti studujících v prostorách škol dojde před koncem semestru a většina zde popsaných opatření nebude nutná. Vysoké školy se nicméně musí připravovat i na alternativu, že hodnocení studujících, stejně jako přijímací řízení, bude nutné provádět distanční formou. I pokud budou současná mimořádná opatření uvolněna, je možné, že distanční hodnocení zůstane jedinou variantou pro zahraniční studenty.