Jak na kooperativní učení a vedení studentských týmů?

Jak na kooperativní učení a vedení studentských týmů?

Asi každý už slyšel, že kromě frontální výuky, která na VŠ zpravidla probíhá formou přednášek, existují i jiné organizační formy výuky. Mezi ty nejúčinnější patří tzv. kooperativní učení, které je založené na týmové práci studentů a jejich vzájemném učení. Jelikož je úspěch jednotlivce vázán na úspěch dalších členů skupiny, jsou studenti přirozeně „nuceni“ k aktivnímu zapojení a spolupráci.

V únoru proběhne na půdě ZČU kurz zaměřený právě na tuto formu výuky. Bude kombinovat prezenční seminář a online samostudium. Účastníci se dozvědí, jak využívat kooperativní učení pro různé formy vysokoškolského vzdělávání, tedy přednášky, semináře, cvičení nebo praxe. Kurz se bude dále soustředit na vedení studentských týmů – jak se týmy tvoří, jaké jsou jejich druhy a jak se práce studentských týmů vyhodnocuje.

Seminář proběhne ve středu 21. 2. 2018 a povede jej doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., z Univerzity Karlovy v Praze, která je velkou iniciátorkou kooperativního učení v českém vzdělávání.

Více informací a přihlašování naleznete ZDE.

 

 


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287