Klub Bav se vědou už rok podporuje děti uprchlíků z Ukrajiny

Klub Bav se vědou už rok podporuje děti uprchlíků z Ukrajiny

 

Dnes je to přesně rok od chvíle, kdy jsme otevřeli „Klub Bav se vědou “ pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Stále se pravidelně scházíme a díky skvělým kolegům a kolegyním ze Západočeské univerzity v Plzni společně odhalujeme nejen taje vědy a techniky, ale také zajímavosti z humanitních a uměleckých oborů.

Věříme, že tato aktivita má smysl, a to nejen proto, že objevování a experimentování přináší dětem radost v těžkých časech, ale také proto, že jim pomáhá objevovat jejich potenciál a rozvíjet jejich dovednosti, což pro ně může být impulzem pro volbu budoucího studijního oboru či povolání.

Děkujeme kolegům a kolegyním z IoT labu ZČU, z Fakulty aplikovaných věd, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulty elektrotechnické, Fakulty pedagogické a Fakulty strojní za podporu a vynikající spolupráci při přípravě a realizaci tohoto projektu. Vážíme si vaší pomoci.