Letní školy Západočeské univerzity stále přijímají přihlášky

Letní školy Západočeské univerzity stále přijímají přihlášky

Letní školy Západočeské univerzity v Plzni se po loňské pauze připravují na letošní sezónu. Přihlášky přijímá i největší a nejstarší z nich – Mezinárodní letní jazyková škola, která prodloužila přihlašování do až do naplnění kapacity kurzů. Zájemci se ale mohou hlásit i na některé menší školy. Poslední vývoj a vládní rozvolňování naznačuje, že v létě bude možné kurzy uspořádat. Jejich průběh se ale samozřejmě přizpůsobí protiepidemickým opatřením, nejčastěji omezením počtu žáků ve skupinách. Určitě se neuskuteční ArtCamp, jehož 16. ročník se přesunul na červenec 2022.

Mezinárodní letní jazyková škola

31. ročník Mezinárodní letní jazykové školy by se měl uskutečnit od 12. do 30. července.

Zájemci si mohou vybrat z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, čínštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne.

Novinkou letošní Mezinárodní letní jazykové školy je třítýdenní kurz angličtiny C1, který byl v posledních letech v nabídce pouze jako týdenní. Už nyní organizátoři hlásí, že i letos je nejvyšší zájem o kurzy pro děti, které se budou konat jak na ZČU, tak ve školicím a ubytovacím zařízení ZČU v Nečtinech na severním Plzeňsku.

Podrobné informace zájemci najdou na webu www.isls.zcu.cz, jehož prostřednictvím mohou také podat přihlášku. Uzávěrka je 19. května.

Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová / dkoprivo@ujp.zcu.cz / 735 713 895

JuniorFEL

Na letní kurzy se připravuje škola zaměřená na oblast elektrotechniky a elektroniky JuniorFEL. Letos zůstane pouze u pořádání základního kurzu, určeného pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soustředění pro pokročilé ve věku od 16 do 19 let [JuniorFEL2] plánují organizátoři otevřít opět za rok.

Termín 14. ročníku JuniorFEL byl zvolen na závěr prázdnin, konkrétně od 23. do 27. srpna. „Kurzy proběhnou pouze v případě, že bude dovolena kontaktní forma výuky. Online verzi i vzhledem k velkému přetížení žáků online výukou neplánujeme,“ říká člen organizačního týmu Jaroslav Fiřt s tím, že škola proběhne v souladu s nařízeními, která budou v době konání platná. „Omezíme kapacitu skupin podle nařízení vlády nebo požadavků krajské hygieny. Zatím plánujeme vyučovat pět skupin po nejvýše osmi studentech,“ upřesňuje Jaroslav Fiřt. Pokud by však kontaktní forma vůbec možná nebyla, byli by organizátoři nuceni letní školu zrušit.

Zájemci se mohou hlásit elektronicky, prostřednictvím webových stránek juniorfel.zcu.cz, a to až do konce května. Potvrzení o konání akce a závazné přihlášky pak účastníci obdrží na začátku června.

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. / firt@fel.zcu.cz / junior@fel.zcu.cz / 377 634 229

Homo Economicus

Fakulta ekonomická zve zájemce z řad žáků základních a středních škol na 10. ročník letní školy Homo Economicus, která se bude konat od 12. do 16. července. K jubilejnímu ročníku si navíc fakulta nadělila dárek v podobě rozšíření letní školy i do svého působiště v Chebu. Tam se Homo Economicus uskuteční ve stejném termínu jako v Plzni.

Obě letní školy se letos ponesou v duchu tématu „Finanční gramotnost aneb Jak peníze (NE)obíhají“. Účastníci získají povědomí o časové hodnotě peněz nebo digitálním světě financí. Seznámí se s vývojem peněz od komoditních po virtuální a vyzkouší si, jak správně hospodařit s penězi v domácnosti nebo obchodovat na finančních trzích. Budou mít možnost prozkoumat i novinky – zjistí více informací o kryptoměnách nebo o ochraně peněz před kyberútoky. Po absolvování letní školy se budou účastníci lépe orientovat ve světě financí a vyvarují se chyb, pro které by mohli o peníze přijít.

Homo Economicus patří ke školám s nižším počtem účastníků, a tak organizátoři věří, že omezení platná v době konání letní školy budou moci dodržet, aniž by školu rušili. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách lsfek.zcu.cz.

Kontakt Plzeň: Zuzana Martinčíková / lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 601

Kontakt Cheb: Romana Kočvarová / lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 513

Campo Arduino

S letní školou počítají také organizátoři 9. ročníku kybernetického soustředění Campo Arduino. Kurz každoročně pořádá katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol.

Soustředění se opět uskuteční nejen v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni, ale také na středních školách v Domažlicích a v Klatovech, a to v následujících termínech:

Gymnázium Domažlice: 12. 7. – 16. 7. 2021
SPŠ Klatovy: 19. 7. – 23. 7. 2021
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 9. 8. – 13. 8. 2021
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 16. 8. – 20. 8. 2021

Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na webu campoarduino.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. / mjirik@kky.zcu.cz / 377 632 569

Campo Lampone

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd plánuje také 4. ročník letního kybernetického soustředění vyšší úrovně Campo Lampone, a to na 23. – 27. srpna. Určeno je pro ty, kdo už mají zkušenosti s programováním například z kurzu Campo Arduino a jsou schopni pracovat samostatněji. „Pevně doufáme, že Campo Lampone bude moci proběhnout. Vzhledem k epidemické situaci však musíme počítat s několika variantami – od pořádání akce v plném rozsahu v případě příznivých podmínek až po zrušení akce v opačném případě,“ říká Petr Neduchal z FAV. Zatím se organizátoři rozhodli snížit kapacitu kurzu na devět účastníků. Vybráni budou podle data zaslané přihlášky. Další přihlášení budou v pozici náhradníků. Bude-li možné pořádat akci ve větším měřítku, zařadí je fakulta podle pořadí přihlášek do kurzu také. „Situaci budeme průběžně sledovat a informace zašleme přihlášeným na e-maily uvedené v přihláškách,“ dodává Petr Neduchal.

Bližší informace a přihláška jsou k dispozici na webu campolampone.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Petr Neduchal / neduchal@kky.zcu.cz / 377 632 145

NanoCamp

Katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd připravuje letní školu aplikované fyziky NanoCamp, a to v termínu od 25. do 27. srpna.

Účastníci se dozví, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi a seznámí se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují. Vyzkouší si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií, prozkoumají vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami a získají představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Kapacita NanoCampu je vždy nejvýše dvanáct účastníků. Pokud by ani v tomto nízkém počtu nebylo možné letní školu v prezenční formě uskutečnit, budou organizátoři nuceni ji pro letošek zrušit.

Podrobné informace jsou dostupné na webu kfy.zcu.cz/nanocamp.

Kontakt: Ing. Jiří Rezek, Ph.D., jrezek@ntis.zcu.cz, 723 175 039

BootCamp

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd počítá s uspořádáním své letní školy BootCamp. Toto týdenní programovací soustředění pro nově nastupující studenty fakulty, kteří s programováním zatím nemají zkušenosti, se koná v září, dva týdny před začátkem zimního semestru. Studenti se během něj účastní přednášek o teorii programování a řeší programátorské úlohy. V případě, že v době konání BootCampu nebude dovolena kontaktní výuka, proběhne kurz online formou.

Informace a formulář pro registrace zájemci včas najdou na webu bootcamp.fav.zcu.cz.

Kontakt: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D., lvasa@kiv.zcu.cz, 608 968 687

MECHCamp

Zda letos proběhne letní škola MECHCamp, pořádající katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd zatím nerozhodla. Organizátoři vyčkávají, až bude situace předvídatelnější. Žáci středních škol se zájmem o matematiku a fyziku, pro něž je MechCamp určen, by proto měli sledovat webové stránky mechcamp.zcu.cz, kde budou včas zveřejněné potřebné informace.

Kontakt: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., vlukes@kme.zcu.cz, 377 639 168

Sportovně-kreativní příměstské tábory a fotbalový kemp

Katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní připravuje pro děti základních škol své Sportovně-kreativní příměstské tábory. Určené jsou především pro děti od 6 do 13 let a program je zaměřen na jejich všestranný pohybový rozvoj.

V plánu jsou tři běhy.

I. 19. 7. – 23. 7. 2021

II. 2. 8. – 6. 8. 2021

III. 9. 8. – 13. 8. 2021

Kromě toho katedra zve na Fotbalový kemp, který je plánován na 26. 7. – 30. 7. 2021.

Organizátoři doufají, že sportovní tábory se budou moci uskutečnit. Nicméně v případě nepříznivého epidemického vývoje by byli nuceni je pro letošek zrušit. Aktuální informace zájemci včas najdou na webových stránkách katedry kts.zcu.cz v sekci on-line přihlášky.

Kontakt: Mgr. Tomáš Buriánek / burianek@kts.zcu.cz / 602 434 009

Šárka Stará, Jakub Truneček