Na univerzitě proběhly přednášky na téma sexualizovaného a domácího násilí a sexuálního obtěžování

Na univerzitě proběhly přednášky na téma sexualizovaného a domácího násilí a sexuálního obtěžování

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhly na Západočeské univerzitě přednášky JUDr. Lucie Hrdé, které se týkaly sexualizovaného a domácího násilí a sexuálního obtěžování.
Přednášky byly určeny studentům a studentkám, vyučujícím i veřejnosti a přilákaly dohromady více než 200 posluchačů a posluchaček.
Advokátka Lucie Hrdá je laureátkou Ceny Františky Plamínkové v kategorii “Osobnost roku”. Dlouhodobě se věnuje osvětě veřejnosti i pracovníků justice o domácím násilí a sexuálních deliktech. Od roku 2009 provozuje advokátní kancelář, která se specializuje na trestní a rodinné právo. Jako jedna z mála advokátních kanceláří v ČR se zaměřuje na problematiku domácího násilí a stalkingu.
Přestože zvolené téma nebylo jednoduché, setkaly se přednášky s pozitivními ohlasy. Studenti a studentky ocenili, že mají možnost si takové přednášky poslechnout, o čemž svědčí i následující reakce:
“Jsem velmi vděčná za příležitost zúčastnit se těchto přednášek. Probíraná témata považuji za nesmírně důležité a doufám, že se budou podobné akce u nás na univerzitě konat častěji.”
“Za mě fakt paráda. Bylo to příšerný téma, ale neskutečně přínosný informace.”
Přednášky pořádala Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Oddělením rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v rámci realizace Plánu rovných příležitostí.