Naučíme vás pracovat s bitmapovou a vektorovou grafikou

Naučíme vás pracovat s bitmapovou a vektorovou grafikou

Kurz Zpracování fotografií a bitmapové grafiky, který se koná 10. ledna 2019 v učebně UI 104, vás seznámí se základními postupy při zpracování fotografií a prací v programu Gimp. “Krátce si vysvětlíme pojmy jako pixely, barevné modely, bitmapy. Hlavní část prezenčního setkání bude věnována práci s programem Gimp, který nabízí slušné množství funkcí pro práci s fotografiemi a navíc je zdarma,” přibližuje David Kuba. který pro CŽV kurz připravuje. K tomuto kurzu jsou zároveň připraveny distanční materiály v podobě online kurzu.

24. ledna 2019 vás pak v rámci kurzu Vektorová grafika seznámíme se základy práce s vektory a vektorovou grafikou. Dozvíte se, v čem jsou její hlavní výhody oproti bitmapové grafice a k čemu se používá. Hlavní část prezenčního setkání bude věnována práci s programem Inkscape, který nabízí pro práci s vektorovou grafikou širokou škálu možností a je také zdarma. I k tomuto kurzu je připraven online kurz.

Účast na kurzech je zdarma, je však nutné předchozí přihlášení.

 

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287