Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání připravuje řadu kurzů a školení v rámci projektů Evropské unie, MŠMT, Evropských sociálních fondů a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tomto přehledu jsou u každého projektu vypsané kurzy, které díky danému projektu vznikly. Pro snadnější orientaci řadíme zvlášť projekty probíhající a již ukončené.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Celoživotní a distanční vzdělávání aktuálně participuje na projektu ESF pro vysoké školy a zajišťuje zde několik klíčových aktivit zaměřených především na rozvoj vzdělávání zaměstnanců, vysokoškolské pedagogiky a podporu kombinované a distanční formy výuky.  V rámci projektu HR AWARD zajišťujeme klíčovou aktivitu věnovanou popularizaci vědy. Dále spolupracujeme na projektu Společně do muzea.

UKONČENÉ PROJEKTY

Mezi roky 2009-2014 proběhlo pod hlavičkou Ústavu pro celoživotní vzdělávání 5 projektů v jejichž rámci bylo vytvořeno více jak 70 kurzů pro pedagogické pracovníky, administrativní pracovníky, akademické pracovníky a začínající pracovníky. Většina z nich je stále dostupná online.