Ohlédnutí za soutěží mKONTEXT

Ohlédnutí za soutěží mKONTEXT

 

Ve středu 18. ledna 2023 se na Západočeské univerzitě v Plzni konalo slavnostní vyhlášení výsledků matematické soutěže pro střední školy mKontext.

 

Soutěž pořádal Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou v Plzni. Soutěže se zúčastnilo celkem 1410 žáků z různých typů škol od gymnázií, přes střední školy až po střední odborná učiliště. Slovní úlohy měly společné téma „Matematika a cestování“.

 

Soutěž se konala on-line s využitím systému Moodle. O zajištění technické stránky soutěže a správu celého systému se postaral tým Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni.

 

Během finálového setkání si vítězové kategorií převzali ceny, setkali se se zástupci Plzeňského kraje, ZČU i KCVJŠ a navštívili IoT lab a laboratoře Fakulty elektrotechnické. V rámci exkurze se žáci mj. seznámili s matematickým modelováním a s možnostmi aplikace matematiky ve vědě, průmyslu i v dalších oborech.

 

Výsledky soutěže:

Střední školy:

  1. místo: Jan Bezek – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
  2. místo: Tomáš Strnad – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň

                      Martin Jílek – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň

                      Adam Horváth – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň

  1. místo: Jakub Kučera – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň

 

Střední odborná učiliště:

  1. místo: Vojtěch Kupeček – Střední škola Kralovice
  2. místo: Ondřej Bodlák – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň
  3. místo: Petr Matoušek – Střední škola Kralovice

 

Gymnázia:

  1. místo: Petr Novák – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
  2. místo: Marek Kořínek – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
  3. místo: Karel Altman – Gymnázium Plzeň