Plán rovných příležitostí na ZČU

Plán rovných příležitostí na ZČU

Západočeská univerzita v Plzni začala v roce 2021, podobně jako jiné instituce v České republice i v dalších evropských státech, připravovat svůj Plán rovných příležitostí, jehož součástí bude plán genderové rovnosti.

Během celého roku probíhal audit zaměřený na témata rovných příležitostí a diskriminace. Tento audit se uskutečnil na celouniverzitní úrovni, přičemž čtyři součásti (FF, FEL FPE, NTC) byly ve zmíněných tématech analyzovány více do hloubky. Zpráva obsahující konkrétní doporučení bude předána vedení univerzity v průběhu prosince. Na základě těchto celoročních aktivit připraví pracovní skupina „Celouniverzitní HR Award a plán rovných příležitostí“ akční plán, který by měl definovat opatření zejména v oblastech slaďování pracovního a osobního života a sociálního bezpečí. Tento tříletý plán bude připraven do konce února 2022 tak, aby jej ZČU měla k dispozici i v souvislosti s prestižním evropským programem Horizont Evropa, který na otázku rovných příležitostí klade stále větší důraz.