Proběhl jubilejní 5. ročník konference Učitel IN

Proběhl jubilejní 5. ročník konference Učitel IN

Jubilejní 5. ročník konference UČITEL-IN přilákal do kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borech více než 150 pedagogů a nadšenců pro smysluplné využití technologií ve vzdělávání. V prostorách budovy Fakulty elektrotechnické tak byla v sobotu 19. října 2019 připravena řada atraktivních přednášek a návštěvníci z celé České republiky měli možnost zúčastnit se i praktických workshopů. Konference se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina Baxy, který spolu s proděkanem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni Jiřím Tupou pronesl úvodní slovo.

I letos byly mezi lektory konference děti, které učitelům prezentovaly své kreativní nápady, zkušenosti a projekty s využitím digitálních technologií. „Workshopy dětí pro učitele jsou naprosto skvělým nápadem pořadatelů konference Učitel IN. A vzhledem k plným učebnám i velmi úspěšným“, shrnula blok dětských workshopů Michaela Voltrová, jejíž dcera Vendula, studentka sekundy Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, zde sama představila možnosti programování vlastních her v MakeCode Arcade, které je pak možné hrát na mobilu, tabletu, prohlížeči nebo ruční konzoli.

Dopolední program konference byl opět složen z přednášek pozvaných hostů, v odpolední části se lektoři snaží ukázat nové aplikace nebo činnosti, které si pak účastníci mohou sami vyzkoušet. Celkem bylo připraveno 26 workshopů. „Osobně jsem si vybral workshopy o tématech, o kterých nic nevím. A Vojtěch Gybas mi na workshopu o výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ukázal, že nevím skoro nic ani o svém iPhonu. Jsem nadšen a rozšířil jsem si obzory tam, kde jsem to vůbec nečekal,“ řekl k odpolednímu programu Daniel Pražák, místopředseda Iniciativy Otevřeno a učitel na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze.

Pořadatelé konference také letos přivítali hosty ze zahraničí. Mark Burke, absolvent Royal College of Music v Londýně a zakladatel společnosti Charanga, která je již přes dvě desetiletí na špičce vývoje a  inovací v oblasti hudebního vzdělávání a jejíž oceňovanou platformu využívá 35 000 učitelů, hovořil o proměně hudebního vzdělávání na anglických školách. A také Daniela Chagase, brazilského profesora a výzkumníka v Laboratoři výzkumu a inovací na Universidade de Fortaleza, který představil programování a práci s roboty pomocí webů Code.ORG a Open Hardware nebo nástroje Arduino. Předvedl ale i svůj vlastní projekt nazvaný Code Domino, levnou a replikovatelnou platformu k tréninku počítačového myšlení, která je vhodná i pro školy s nižším rozpočtem.

Součástí konference bylo také slavnostní otevření DIGIcentra Elixíru v Plzni v pátek 18. října. Plzeňské DIGIcentrum je páté v České republice a je to prostor, který je otevřený všem nadšeným učitelům, kteří chtějí využít možností moderních technologií ve vzdělávání a rádi se vzájemně podělí o své zkušenosti. Své místo našlo na Západočeské univerzitě v Plzni, v nově vybudované multimediální učebně UL 601 v šestém patře budovy Fakulty strojní.

Další ročník konference je naplánován na 10. října 2020.

Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Přednášky Marka Burkeho a Daniela Chagase byly podpořeny z prostředků ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287).