Proběhl kurz prezentačních dovedností pro tým Bav se vědou

Proběhl kurz prezentačních dovedností pro tým Bav se vědou

Tým Bav se vědou strávil na konci listopadu dva dny procvičováním a zlepšováním svých prezentačních dovedností. Kurz, který se konal ve dnech 29. a 30. listopadu na skautské základně Bílý orel na šumavské Javorné, proběhl pod vedením zkušeného kouče a lektora Pavla Kučery ze společnosti TeamTest.

„Být dobrým popularizátorem vědy není vůbec jednoduché, v každé prezentaci i písemném vyjádření zvažujeme, jak co nejlépe oslovit různé cílové skupiny,“ říká koordinátor aktivit Bav se vědou Viktor Chejlava. „Na akcích pro veřejnost je navíc potřeba týmová spolupráce a dobré rozdělení odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Kurz byl proto pro nás nesmírně užitečný,“ dodává Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, které aktivity Bav se vědou rozvíjí.

Jak se na Západočeské univerzitě v Plzni daří popularizovat vědu se můžete přesvědčit sami na webu nebo facebooku projektu Bav se vědou.

Rozvoj portálu Bav se vědou  je dlouhodobě finančně podporován Plzeňským krajem.

Popularizační aktivity jsou také významně  finančně podpořeny z projektu HR AWARD (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188) v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).