Proběhl seminář na téma možnosti publikace v impaktovaných časopisech

Proběhl seminář na téma možnosti publikace v impaktovaných časopisech

V pondělí 23. 5. 2022 proběhl pod vedením editorky několika významných časopisů Anny Visvizi seminář na téma Možnosti publikace v impaktovaných časopisech včetně časopisů open access.

První polovina setkání byla věnována informacím a tipům k rozvoji publikační činnosti. Ve druhé polovině semináře měli akademičtí pracovníci možnost konzultovat svoje výzkumné výstupy.

Seminář se konal na půdě Fakulty pedagogické a byl realizován v rámci projektu “Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU”
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627