Prosinec a leden ve znamení kurzů a workshopů

Prosinec a leden ve znamení kurzů a workshopů

Kromě oblíbených kurzů první pomoci je možné si zlepšit psaný projev v kurzu Český jazyk pro administrativní praxi, nebo získat nové informace v oblasti PR a mediálních studií v kurzu Prezentačních dovedností. „V lednu je také možné se naučit upravovat fotografie a pracovat s vektorovou i bitmapovou grafikou v kurzech pořádaných CIV,“ zve za CŽV Jana Holatová.

V rámci kurzů vysokoškolské pedagogiky, které jsou součástí platformy PEDADESK pro podporu vyučujících, je připraveno celkem osm nových kurzů. Přihlásit se můžete na kurz Jak se mozek učí?, Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ nebo prosincový kurz Mluvený projev učitele. “Tento kurz je zaměřen na různé aspekty mluveného projevu pedagogů a možnosti jeho zlepšení tak, aby výuka probíhala co nejefektivněji. Pozornost je věnována technice mluvení od práce s dechem, přes dikci, posazení hlasu a tempo řeči. Součástí kurzu jsou tipy na rétorické triky sloužící k udržení pozornosti publika, využívání a vysvětlování odborných termínů, výhody a nevýhody využívání obecné a hovorové češtiny,” dodává Jana Holatová.

Kompletní nabídka kurzů

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287