Psychohygiena aneb jak se radovat v okamžicích neradostných

Psychohygiena aneb jak se radovat v okamžicích neradostných

V prvním lednovém bude na jednotlivé katedry ZČU distribuována brožura s názvem Psychohygiena aneb jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Brožura tematicky navazuje na kurz Základy psychohygieny a práce se stresem, kterou pro oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců připravila a školí Ing. Alena Lochmannová Ph.D., MBA.

Pokud vás psychohygiena a duševní zdraví zajímají, můžete se v letním semestru přihlásit na další kurzy Aleny Lochmannové – Prevence syndromu vyhoření (7. 3.), Základy psychohygieny a práce se stresem (22. 4.) nebo Emoční inteligence a práce s emocemi 26. 5.

Publikace byla vydána v omezeném množství, pokud by se k vám nedostala a měli byste o ní zájem, najdete ji v elektronické podobě na tomto odkazu: https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/46608