Rok s koronavirem a distanční výukou

Rok s koronavirem a distanční výukou

11. března je to rok, kdy nás epidemiologická situace donutila vystoupit z komfortní zóny a rychle se naučit spoustu nových věcí. Po prvních zkušenostech s distančním vzděláváním v letním semestru 2020 proběhl nakonec i celý zimní semestr nového akademického roku on-line. A stále nevíme, kdy se se studenty a kolegy znovu potkáme osobně.

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání, které se od ledna 2021 začlenilo pod Odbor kvalita a rozdělilo na Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání (OKCDV) a Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců (ORVZ), po celý rok podporuje vyučující na ZČU v Plzni, i na jiných vysokých školách v České republice.

V nabídce oddělení se proto objevilo více kurzů zaměřených na práci s technologiemi – MS Teams (11 běhů), Autorská příprava kurzů v LMS Moodle (16 běhů), ale také kurzy zaměřené na práci s Google dokumenty, Google Classroom, ZOOM a s dalšími internetovými aplikacemi pro výuku na VŠ. Od září do listopadu se konalo také 13 běhů webináře Nouzová distanční výuka, řada z nich byla připravena pro konkrétní pracoviště – např. pro Ústav jazykové přípravy, Asociaci univerzit třetího věku, Českou zemědělskou univerzitu nebo Pedagogickou fakultu UK v Praze. Webinář Jak na synchronní e-learning? byl zaměřen na metodiku realizace distanční výuky formou videokonference. Účastníci získali tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky či webináře, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů na dálku. Tento webinář byl kromě ZČU realizován i pro další univerzity – pro Univerzitu Karlovu a Českou zemědělskou univerzitu. Webinář Didaktické tipy pro distanční výuku ukázal náměty a tipy pro nouzovou distanční výuku na základní a střední škole.

Ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání proběhl workshop Jak na kvalitu on-line vzdělávání: Zaměřeno na LMS, který představil, jak lze dělat a zlepšovat on-line vzdělávání pomocí learning management systému (LMS). A především reagoval na trendy ve využívání LMS. V tomto kontextu lze např. uvést statistiku CIV, která zaznamenává narůstající počet požadavků a zpráv v RT v období 2014 – 2021.

Přestože jsme museli omezit osobní kontakt, stále jsme se mohli potkávat alespoň on-line. Na platformě ZOOM tak proběhl šestý ročník konference Učitel IN, zaměřené na problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání, který se konal v sobotu 10. října 2020. Konference, na kterou se přihlásilo 230 účastníků z celé České republiky, nabídla devět webinářů a dvě hlavní přednášky.

Rádi jsme pomohli i dalším kolegům, kteří našli odvahu a přesunuli své aktivity do on-line prostředí. Díky podpoře oddělení tak proběhl například ESF seminář Zkušenosti z kombinovaného studia na ZČU, zavádění nových metod výuky, konference Dobrá praxe, Rok jedna, Arabfest pořádané Informačním a poradenským centrem ZČU, Týden zdraví, konference k 30. výročí založení Sdružení učitelů francouzštiny, Technická olympiáda (Plzeňský kraj) nebo ISVK konference doktorandů Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Pro Fakultu strojní jsme nastavovali on-line formuláře (zápis na specializace a formulář pro zapsání a odepsání předmětů) a zajišťovali jsme anonymní hlasování pro vědeckou radu v MS Teams. Technickou podporu jsme poskytli mezinárodní konferenci PROFFORMANCE a v neposlední řadě také Dnu otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni.

Po celý rok jsme také budovali portál Distanční výuka, který slouží jako metodická a technická podpora pro využití technologií ve výuce na vysoké škole a zajištění distančních aktivit. Najdete zde náměty a návody pro rozvoj standardního distančního a on-line vzdělávání i pro situace nouzové distanční výuky. Na webu celoživotního a distančního vzdělávání také naleznete stále se rozrůstající seriál o příkladech dobré praxe on-line výuky na ZČU v Plzni

Stále jsme připraveni poskytnout konzultace i support např. při realizaci kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek. Záznam většiny našich webinářů a kurzů naleznete na našem Youtube kanále a pro aktuální informace doporučujeme sledovat naši stránku na Facebooku. Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239