Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 1. díl (LMS Moodle)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 1. díl (LMS Moodle)

Jana Vejvodová, Zlata Hokrová  

Začít učit ze dne na den výhradně on-line rozhodně není nic jednoduchého. Abychom vám tuto situaci trochu usnadnili, připravili jsme pro vás sérii námětů a tipů pro on-line výuku, které se osvědčily našim kolegům z nejrůznějších pracovišť Západočeské univerzity v Plzni. Věříme, že pro vás mohou být zajímavým zdrojem inspirace, a budeme rádi, pokud se s námi i vy podělíte o své nápady a přístupy, které vám při on-line výuce dobře fungují. 

 

Prvním tématem, kterému se budeme v rámci seriálu příkladů dobré praxe věnovat, je LMS Moodle. O své zkušenosti s výukou prostřednictvím tohoto nástroje se s námi podělily PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické a Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., z Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií.

 

Jak se s nutností přejít ze dne na den na čistě on-line výuku vyrovnala Jana Vejvodová?

Jana Vejvodová: “V letním semestru 2019/2020 vedu výuku v pěti disciplínách. Vzhledem k tomu, že pro všechny disciplíny mám vytvořené on-line kurzy v LMS Moodle, nebyl pro mě, a věřím, že ani pro mé studenty, přechod k on-line výuce nijak problematický. Studenty jednotlivými kurzy provádím, tj. kurzy tutoruji. Jednou týdně vstupuji do sekce Novinky a v ní studentům píšu doporučený postup práce v kurzu.

 

Příklad  z kurzu 9SČJ1 (Současný český jazyk 1):

 

Sekce Novinky slouží pouze učiteli. Ve všech kurzech mám založeno diskusní fórum Otázky, náměty a tipy. Do něj mohou studenti vkládat jakékoli otázky týkající se studia v kurzu.

Kurzy jsou strukturované tak, aby těžiště práce studentů nespočívalo v pouhé pasivní četbě textů, ale aby spočívalo i v jiných aktivitách. Těmi jsou interaktivní cvičení, autotesty, příspěvky v diskusních fórech a úkoly.

V testech kurzů se vyskytují různé typy testových položek. Pokud je to možné, snažím se, aby neodpovídaly pouze cílům z nižších rovin Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, tj. zapamatovat si a porozumět.

Za velmi dobrou funkcionalitu LMS Moodle považuji to, že mi umožňuje nahlédnout do procesu učení studentů a že dostávám statistiky o tom, jak byli úspěšní nejen v celkovém řešení autotestu, ale i v řešení jednotlivých úkolů.

 

Příklad statistiky:

 

Diskusní fóra jsou velmi funkční zejména u studentů kombinovaného studia, protože si navzájem mohou vyměňovat své zkušenosti. Studenti kombinovaného studia disciplíny DID2 (Didaktika slohové a komunikační výchovy) dostali tento týden nepovinný diskusní úkol.

 

 

Uvádím diskusní příspěvek jedné ze studentek.

 

Úkoly, na něž studenti odpovídají v diskusních fórech, umožňují realizaci cílů z vyšších rovin revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, a to z rovin analyzovat, hodnotit, tvořit.

Cílů z těchto vyšších rovin lze dosahovat i prostřednictvím aktivity Úkol v LMS Moodle. Studenti disciplíny ZRHV (Základy reflexe a hodnocení výuky), kteří se nemohli zúčastnit prvního prezenčního semináře, řeší v úkolu to, co ostatní studenti řešili v semináři. (Forma on-line kurzu tak umožňuje i za standardní situace, aby např. studenti, kteří bývají na studijním pobytu v rámci Erasmu, mohli disciplínu absolvovat.)

 

Příklad zadání úkolu:

 

Vypracování takových úkolů je časově náročné, není vhodné při vysokém počtu studentů v on-line kurzu. V tomto případě byl počet studentů, kteří úkol vypracovali, malý.

 

Příklad jednoho odstavce z dvoustránkového řešení studentky:

 

Příklad  hodnocení  úkolu jiné studentky:

 

Přestože  mají studenti disciplíny DIJS (didaktika českého jazyka SŠ) rovněž k dispozici on-line kurz, vyzkoušeli jsme v pondělí 16. 3. 2020  webinář  a ve výuce ve videokonferenčním prostředí budeme pokračovat.  Zvolila jsem nástroj pro on-line výuku Viom. Důvodem této volby je to, že mám v tomto prostředí vést 6 webinářů pro učitele v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a videokonferenční výuku s tímto nástrojem jsem si chtěla vyzkoušet.

První webinář disciplíny DIJS jsem se snažila připravit tak, abych studenty interaktivně do výuky zapojila, aby nešlo o mou monologickou přednášku. Na sdílené ploše jsem využila prezentaci vytvořenou v aplikaci SMART Notebook, která umožňuje více interaktivních prvků než např. PowerPoint (roletky,  animace – rozetmívání textu, ztmavení textu, stínování buněk v tabulkách atd.). Studenty jsem aktivizovala tím, že odpovídali do chatového okénka na mé dotazy, a také prostřednictvím anket ve videokonferenčním prostředí. Statistika odpovědí umožňuje zjistit okamžitě, zda studenti problému rozumějí, či nikoli.

 

Ukázka statistiky anketní otázky:

 

Ukázka obrazovky:

 

Největší radost mi udělala pozitivní zpětná vazba studentů na konci webináře,” dodává Jana Vejvodová.

 

 

A jak se se stejnou výzvou vypořádala Kateřina Ratislavová? Jak lze učit on-line porodní asistentky?

Kateřina Ratislavová: „Výuku studentek porodní asistence vedu v současné době formou e-learningu v prostředí LMS Moodle. Každý týden je studentkám zpřístupněna jedna lekce výuky, která nahrazuje výuku teorie i cvičení.

Vzhledem k tomu, že touto formou učím mj. Zdravotnickou psychologii, kde je důležitým tématem psychohygiena zdravotníka, je např. cvičení nyní zaměřeno na současnou situaci, tj. na otázku, jak studentky pečují v tomto náročném období o své tělo, psychiku, vztahy apod. Podle výzkumů totiž zdravotníci často podceňují psychohygienická opatření, péči o sebe samotné. Proto je, myslím, vhodné naučit studentky porodní asistence, že pokud existuje nějaká zátěžová situace, je správné, normální a běžné postarat se o své tělesné i psychické zdraví, protože jedině tak mohou být k dispozici a pomáhat ostatním.

Díky tomu, že Moodle umožňuje studentkám vytvářet obsah společně, sdílet některé dokumenty, mohu jim dát za úkol např. najít na internetu relaxační cvičení, vyzkoušet jej, sdílet odkaz na toto cvičení a popsat jeho specifika i přínos pro ostatní. Musím říct, že tato aktivita pro studentky obohatila i mě samotnou. Studentky vytvořily společně bohatý soubor různorodých relaxačních cvičení, která si mohou nyní vyzkoušet. Podle jejich komentářů k úkolu je zjevné, že je cvičení bavilo.”

 

“Každý týden dostanou studentky zprávu o otevření lekce e-mailem. Cvičení je možné hodnotit průběžně lektorem, takže jsme i touto formou se studentkami v kontaktu,“ uzavírá Kateřina Ratislavová.

 

Možností, jak k on-line výuce využívat LMS Moodle, je samozřejmě mnoho. My jsme vám prostřednictvím kolegyň, které učí naprosto odlišné předměty na různých fakultách, ukázali několik příkladů toho, jak vám tento nástroj může posloužit.

 

Pokud byste pro svou výuku také chtěli využívat LMS Moodle, ale potřebujete se s ním nejprve naučit pracovat anebo do něj hlouběji proniknout, přihlaste se do kurzů, které pro vás připravilo oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni:  Autorská příprava kurzů v LMS Moodle, Práce tutora v LMS Moodle a Tvorba on-line testu v LMS Moodle. Všechny kurzy jsou zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

Autoři a tutoři kurzů v LMS Moodle, kteří potřebují poradit či pomoci, se na nás mohou obrátit prostřednictvím moodle@service.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 

 

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239