Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 3. díl (ZOOM)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 3. díl (ZOOM)

Josef Kohout, Zlata Hokrová

 

V minulých dílech seriálu příkladů dobré praxe v oblasti on-line výuky jsme vám prostřednictvím našich laskavých kolegyň a kolegy představili možnosti, jak lze pro distanční výuku efektivně využívat LMS Moodle, Google Clasroom a Microsoft Teams. Dnes vám pro změnu ukážeme, jak může vypadat výuka s využitím aplikace ZOOM.

 

O své zkušenosti s výukou prostřednictvím tohoto nástroje se s námi podělil doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., z Katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd.

 

Prezenční výuka skončila náhle, bez možnosti se na takovou situaci předem připravit. Jak jste si s tím poradil?

Josef Kohout: „Hned v úterý 10. 3. jsem studentům napsal, že počínaje následujícím dnem budeme veškerou výuku realizovat streamovaně, a to jak přednášky, tak praktická cvičení. Za tímto účelem jsem si vyzkoušel Adobe Connect PC (přes CESNET), ale vadilo mi, že si všichni musí instalovat klienta. Navíc kapacita byla 160 míst v jeden čas pro všechny v celé ČR, takže mě CESNET po mém souhlasu přesměroval na ZOOM.

ZOOM nevyžaduje žádnou instalaci, i když zvláště vyučujícím bych doporučil, aby si klienta přece jen nainstalovali. V kategorii Meetings se hovoru může účastnit až 300 lidí, ale pouze 50 z nich může současně sdílet plochu či kameru. ZOOM dále disponuje chatem, integrovaným anotátorem a možností hlásit se o slovo.

Pracuji se dvěma monitory – na jednom probíhá výuka, na druhém mám otevřený seznam účastníků a chat. Řada studentů totiž nemá k dispozici mikrofon nebo ho nechtějí používat, a tak využívají možnost klást dotazy prostřednictvím chatu. Buď na ně odpovím já, nebo některý ze spolužáků tazatele. Zpočátku to pro mě bylo trochu náročnější na pozornost, ale časem jsem si zvykl a nyní již vše probíhá hladce.

Chtěl bych ještě poznamenat, že při praktických cvičeních, kde studenti mají pracovat na počítači, se ukázalo, že mnozí studenti využívají celou plochu počítače pro aplikaci, ve které mají rozdělanou práci, zatímco výuku sledují na druhém zařízení, nejčastěji na mobilním telefonu. Z tohoto důvodu musí být veškeré prezentované texty dostatečně velké, což pochopitelně vede k tomu, že na zobrazování chatu postranně hlavního okna není dostatek prostoru, a tak je používání dvou monitorů v podstatě nutností – já mám svůj notebook např. připojen k dokovací stanici, ke které je připojený i monitor.

 

 

Využívám také možnost nahrávat výuku, aby se studenti mohli k probrané látce později vrátit. Výhodou je, že vytváření záznamu zvládá ZOOM automaticky. Je třeba však upozornit na to, že v průběhu výuky si ZOOM záznam ukládá do svého interního formátu, který teprve po skončení automaticky konvertuje do standardního MPEG4 formátu. Tato konverze může trvat i několik hodin.

ZOOM používám v kombinaci s aplikací Microsoft WhiteBoard a perem Microsoft Surface, díky čemuž můžu pohodlně kreslit na obrazovku, a tak mě při výkladu nic neomezuje.

 

 

Přednášky běží ve standardním čase. Některé aktivity probíhají pomaleji, jiné naopak rychleji, takže při srovnání s kontaktní výukou je časová náročnost plus mínus stejná. Rozdíl je v tom, že zatímco při kontaktní výuce, když pokládám studentům jednoduchý dotaz, za jehož správné zodpovězení mohou získat bod ke zkoušce či zápočtu, může získat bod jen jeden student (ten, který se přihlásí jako první a ví správnou odpověď), při on-line výuce může získat bod větší množství studentů, protože svoji odpověď píší do chatu, kde následně oboduji všechny, kdo odpověděli okamžitě a správně. Ve finále je to tento postup mnohem spravedlivější a studenti jsou více motivováni odpovídat.

 

 

Zatímco přednášky probíhají standardně podle rozvrhu, cvičení jsem sloučil do jedné rozvrhové akce. Dobře funguje to, že si studenti prostřednictvím chatu vzájemně vypomáhají, takže není vše jen na cvičícím. Bodované bonusové příklady nyní dělají studenti z domova a odevzdávají je na portál. S ohledem na možnost podvádění se zde a) částečně spoléhám na četnost zadaných příkladů, b) zadání je zveřejněno až na hodině (a je každý rok jiné) a c) na řešení příkladu mají studenti omezený čas. Aby bylo možno řešení snadno zkontrolovat, zavedl jsem pravidla, jak má odevzdaný program vypadat. Kontrolu pak lze snadno provést automatickým skriptem.

Mohu konstatovat, že oproti kontaktní výuce nyní celkově pracujeme efektivněji (namísto šesti cvičení máme pouze jedno, ale dodatečně se opravuje, tj. +90 minut), na druhou stranu ale přípravy zaberou více času. V rámci hodnocení spokojenosti, které jsem se studenty udělal, se  2/3 studentů vyjádřily, že tento způsob výuky preferují, pouze 1/6 se domáhá tradiční kontaktní výuky.“

 

Zaujala vás práce v aplikaci ZOOM a chtěli byste si ji také vyzkoušet? Podívejte se na návod pro vytvoření místnosti návod pro připojení do místnosti, který připravil CESNET.

Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání jsou připraveni poskytnout vám konzultace i support při realizaci prvních kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek. Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239