Seminář Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách pokračoval třetím dílem

Seminář Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách pokračoval třetím dílem

Třetí díl z cyklu seminářů Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách, tentokrát s podtitulem Ozvěny světové konference v Dublinu, proběhl 23. ledna 2020 na půdě Západočeské univerzity v Plzni.

Klíčovým tématem World Conference on Online Learning 2019 v Dublinu (3. – 7. listopadu 2019) byla podpora flexibilních forem vzdělávání a také teze, že tradiční modely face-to-face výuky již není možné vnímat jako základní, výchozí modely vzdělávání. Lednový seminář Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách III se pak pokusil najít odpověď na otázku, zda jsme v podmínkách českých univerzit připraveni na takovýto posun ve vnímání forem vysokoškolského vzdělávání.

V průběhu dne vystoupily se svými příspěvky Tereza Šlehoferová (Flexibilní formy výuky jako nedílná součást současného masového VŠ vzdělávání) z Filozofické fakulty ZČU v Plzni a také Bohdana Allman (The Role of Pedagogy in Designing Effective Online and Blended Learning Experiences, Praktické nástroje pro designéry online kurzů ) z Brigham Young University v Utahu. Na jejich příspěvky, stejně jako na závěrečnou panelovou diskuzi, které se zúčastnily také Markéta Denksteinová (Univerzita Pardubice), Sandra Štollová (Západočeská univerzita v Plzni) a Jana Vejvodová (Západočeská univerzita v Plzni), se můžete podívat i ze záznamu.

Semináře Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách pořádá oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství.