Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách III

Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách III

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách, tentokrát s podtitulem Ozvěny světové konference v Dublinu.

Program bude sestávat z vystoupení účastníků světové konference World Conference on Online Learning 2019 a závěrečné panelové diskuse, která se bude soustředit na možnosti spolupráce vysokých škol v oblasti online vzdělávání a smysluplného využívání technologií ve výuce na vysoké škole. Cílem je také vybudovat komunitu spolupracujících a vzájemně se doporučujících odborníků zaměřenou na digitální vzdělávání.

V průběhu dne se svými příspěvky vystoupí Tereza Šlehoferová (Flexibilní formy výuky jako nedílná součást současného masového VŠ vzdělávání), Zlata Hokrová (Praktické nástroje pro designéry online kurzů) a Bohdana Allman (The Role of Pedagogy in Designing Effective Online and Blended Learning Experiences ).

Přihlášku a více informací naleznete zde.