Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách

Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách

Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na seminář Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách, který probíhá v rámci projektu 100+. Program semináře, který se uskuteční 5. března od 10 hodin, bude sestávat z několika vystoupení odborníků z různých vysokých škol v České republice a závěrečné panelové diskuse, která se bude soustředit na možnosti spolupráce vysokých škol v oblasti online vzdělávání a smysluplného využívání technologií ve výuce na vysoké škole. Cílem je také vybudovat komunitu spolupracujících a vzájemně se doporučujících odborníků zaměřenou na digitální vzdělávání.

Projekt 100+ navazuje  na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál z 1. listopadu 2018kterou jsme si přáli otevřít diskuzi o vysokém školství a vysokoškolském vzdělávání. Tento seminář je jednou z prvních akcí, které budou v rámci tohoto projektu probíhat,” zve na akci vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání a členka předsednictva České asociace distančního univerzitního vzdělávání Lucie Rohlíková.

Akce je otevřena zdarma všem zájemcům ze ZČU i dalších vysokých škol po předchozím přihlášení.