Ukončení ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni

Ukončení ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni

V úterý 30. června 2020 byl ukončen ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavním posláním bylo systematicky přispívat ke zlepšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky. Celkový rozpočet projektu byl 184 mil. Kč.

V tomto celouniverzitním projektu, který byl zahájen 1. července 2017, a do kterého se kromě všech součástí zapojily i další univerzitní pracoviště, bylo realizováno 8 klíčových aktivit, které se dále dělily na 41 dílčích aktivit. Mezi další cíle projektu patřilo také pravidelné hodnocení výstupů ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran a vytvoření podmínek pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

Díky projektu bylo mimo jiné realizováno 129 běhů kurzů vysokoškolské pedagogiky a celkem se díky dalším kurzům, workshopům a konferencím podařilo podpořit 1156 osob.