Únor ve znamení kurzů VŠ pedagogiky

Únor ve znamení kurzů VŠ pedagogiky

Zajímá vás tvorba případových studií, možnosti snižování studijní neúspěšnosti nebo chcete pouze načerpat inspiraci od kolegů? Připravili jsem pro vás únorovou nabídku kurzů VŠ pedagogiky.

Již 13. února je připraven kurz Příprava případových studií pro výuku různých oborů na VŠ, ve kterém vám PhDr. Tomáš Langer představí možnosti využití případových studií ve výuce a pravidla pro jejich vytváření. “Naučíte se zadávat případovou studii formou individuální a skupinové práce, nebo z ní vytvoříte nástroj hodnocení studentů. Účastníci kurzu si řadu případových studií vyzkoušejí nejen řešit, ale i vytvořit pod metodickým vedením lektora,” zve za pořádající oddělení Celoživotní a dostanční vzdělávání Martin Merta.

Zajímá vás stav vysokých škol? Trápí vás vysoká propadovost studentů? Kurz Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů, který se pod vedením zkušených lektorů Aleše Vlka a Šimona Stibůrka uskuteční 26. února, se zaměří na některé méně diskutované fenomény, které mají na pokračování studentů ve studiu silný vliv. Hlavní důraz bude kladen na význam sociální a akademické integrace ve vysokoškolském prostředí v kontextu masifikovaného vysokého školství a proměňující se populace studentů.

Kurz Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech, který připravili akademičtí pracovníci z Fakulty strojní, Fakulty aplikovaných věd a z Fakulty pedagogické, reflektuje současný stav, východiska a perspektivy technického a přírodovědného vzdělávání a přináší řadu zajímavých výukových příkladů z jejich vlastní praxe. Chcete vědět, jak učí ostatní kolegové v oboru a hledáte inspiraci pro vlastní výuku? “Kurz se skládá z prezenčního setkání, které proběhne 27. února, a on-line kurzu. Těšit se tak můžete nejen na živé příklady s diskuzí, ale také na další praktické zkušenosti s výukou technických a přírodovědných oborů,” dodává Martin Merta.

Všechny kurzy vysokoškolské pedagogiky pořádané oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání jsou zdarma a jejich kompletní seznam naleznete zde.

Těšíme se na setkání!

 ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287