Zde jsou vypsány všechny kurzy VŠ pedagogiky. Po jejich rozkliknutí se vám zobrazí aktuální termíny a přihláška.

Online kurzy

Adobe Connect

Kurz je věnován aplikaci Adobe Connect, který je jedním

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

Naučte se vytvářet kurzy v programu Moodle a posuňte

Konstruktivismus v praxi VŠ (otevřený on-line kurz)

Jak motivovat a zaujmout studenty? Jak studenty naučit týmové

MS Office 365

Naučte se používat MS Office 365.

Práce tutora v LMS Moodle

Chcete se seznámit se specifiky tutorského vedení on-line kurzu?

Převrácená třída / Flipped Classroom

Během webináře si představíme principy modelu výuky převrácená třída

Převrácená třída v on-line prostředí / SOFLA (Synchronous Online Flipped Learning)

Během interaktivního workshopu se seznámíte s jednotlivými částmi SOFLA

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

Naučte se profesionální komunikaci na on-line platformách.

Kurzy

Kombinované a on-line kurzy, všechny mají nyní volně přístupný e-learning

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

Naučte se vytvářet kurzy v programu Moodle a posuňte

Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

Zajímá vás jak fungují naše smysly, pracovní i dlouhodobá

Jak konečně dostát předsevzetím

Odhalte přínos rutiny pro osobní rozvoj

Jak se mozek učí?

Jak podpořit učení studentů? Jak je možné učit v

Kooperativní učení a vedení studentských týmů

Ovládněte vzdělávací strategie založené na vzájemném učení studentů a

Motivace studentů na vysoké škole

Kurz o motivaci nejen studentů na vysoké škole.

Práce tutora v LMS Moodle

Chcete se seznámit se specifiky tutorského vedení on-line kurzu?

Praktická tvorba myšlenkových map

Praktický workshop pro tvorbu myšlenkových map

Přehled vyučovacích metod na VŠ

Neznámé i známé vyučovací metody pro vysokou školu včetně

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

Naučte se profesionální komunikaci na on-line platformách.

Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech

Kurz provede účastníky celou řadou užitečných výukových příkladů, které

Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech

Kurz provede účastníky celou řadou užitečných výukových příkladů, které

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2

Navazující seminář Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím

Virtuální realita ve výuce na VŠ

Jaké přináší možnosti virtuální realita do výuky na VŠ?

Výuka českých studentů v cizím jazyce (metoda CLIL)

Jak propojit cizí jazyk a váš odborný předmět? Metodou

Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů

Zajímá vás problematika GDPR ve výuce?

Výuka studentů s různými typy zdravotního postižení

Zjistěte vše potřebné pro práci s hendikepovanými na ZČU.

Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie apod.)

Zjistěte vše potřebné pro práci se studenty s SVP

Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu

Účastníci kurzu se začnou orientovat v arabských vzdělávacích systémech

Zvládání konfliktů se studenty na vysoké škole

Naučte se zvládat konflikty nejen na vysoké škole.