Adobe Connect

Kurz je věnován aplikaci Adobe Connect, který je jedním z mnoha nástrojů pro tvorbu webinářů.

FORMA:
8 hodin on-line

Kurz se věnuje využití webinářů ve výuce a jejich realizaci v platformě Adobe Connect, který je zahrnut v rámci služeb společnosti CESNET. V kurzu se dozvíte, jak si vytvořit místnost, jak prostředí ovládat a jak připravit dobrý webinář.

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání je připraveno poskytnout podporu pro vaši on-line výuku. Nabízíme technickou i metodickou pomoc autorům, tutorům i studentům kurzů v e-learningu, stejně jako podporu s administrací LMS Moodle. V případě zájmu kontaktujte, prosím, Viktora Chejlavu (vchejlav@rek.zcu.cz).

Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou lektoři a studenti Západočeské univerzity v Plzni, kteří mají zájem o tvorbu webináře.


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287