"Raut" vyučovacích metod pro vysokoškolského učitele

ZAČÁTEK:
27/11/2023
FORMA:
prezenční kurz (3 hod)

Hledáte náměty, které povedou k aktivnímu zapojení studentů do vaší výuky?

V rámci semináře ochutnáte několik vybraných vyučovacích a hodnotících metod, které vám mohou pomoci inovovat vaši výuku. Na semináři se budeme společně zamýšlet, jak tyto metody uplatit v konkrétních oborech. Dále budeme navrhovat modifikace těchto metod.

V závěru vyvodíme didaktické principy aktivizujících metod a ukážeme si jednu z možných cest, jak postupovat při přípravě výuky.

 

PhDr. Marek Václavík, Ph.D. působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde připravuje budoucí učitelé. Vyučuje obory jako je kurikulum, didaktika, třídní a školský management či metodologii pedagogického výzkumu. Je součástí skupiny, která na OU vytváří prostor pro zvyšování kvality výuky. Jeho snahou je vytvářet prostor pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a synergický efekt. Výzkumně se věnuje sekundárním analýzám dat v oblasti kvality školství, vysokoškolské pedagogice a edukačním médiím.

Termín kurzu:

pondělí 27. listopad 2023 15:00 – 18:00 UL 601 (6. patro budovy Fakulty strojní)

Koordinátor akce: Helena Hasnedlová, hasnedlh@rek.zcu.cz, tel. 377 631 910

Máte o náš kurz zájem a není k dispozici vhodný termín? Neváhejte nás kontaktovat pro individuální konzultace. Zároveň nabízíme možnost uskutečnění kurzu pro skupinky zájemců – rádi se s vámi domluvíme na termínu a místě konání, které bude nejvíce vyhovovat vám.

Kontaktujte nás na kurzy@rek.zcu.cz