Aktuální přístupy k didaktice sexuální výchovy

FORMA:
8 hodin výuka přímá

Adresa

Fakulta pedagogická, Klatovská 51, Plzeň (případně ONLINE dle situace)   Zobrazit mapu

Popis programu: Program byl připraven na základě výsledků analýzy realizované v roce 2017 na základních školách v PK. Učivo sexuální výchovy je v rámci RVP ZV včleněno do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, ale obsahu reprodukčního zdraví je ve srovnání s ostatními obsahy věnována pouze okrajová pozornost a některá doporučovaná témata nejsou na základních školách vůbec vyučována. Dokonce nejsou ani zařazena do ŠVP. Příčina byla shledána především v tom, že velké množství učitelů nemá pro tuto specifickou problematiku odpovídající kvalifikaci, popř. se v ní cítí nejistě. Cílem semináře je proto posílit odbornou i pedagogicko-didaktickou kompetentnost učitelů v oblasti reprodukčního zdraví.

Kurz vede: Mgr. Václava Klimtová

Hodinová dotace:

8 hodin přímé výuky 

Termín kurzu: 26. 10. 2022

Čas: 10:00-12:00

Cílová skupina: Učitelé vyučující v oblasti výchovy ke zdraví na ZŠ a SŠ.

Cena kurzu: 800,-

Kontakt: klimtova@kps.zcu.cz, czv@fpe.zcu.cz