Aktivity zaměřené na procvičování 4 jazykových dovedností při výuce AJ I.

Popis programu: Do výuky anglického jazyka nepochybně patří procvičování všech čtyř jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení. Během semináře se seznámíte s různými aktivitami, které jsou zacílené na smysluplné procvičování různých kombinací jazykových dovedností. Bude procvičováno čtení, poslech, mluvení a psaní v souvislosti s gramatikou a tématy probíranými na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ. Konkrétní aktivity: Pair watching, Running dictation, Show and tell, Easy conversation, Speaking circles, Jigsaw reading.
Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Garant programu: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.

Kontaktní osoba: Bc. Jana Saláková jeanne@krf.zcu.cz
Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč

Datum konání: 23. 3. 2022 13:00 – 16:15