E-learning

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Němčinář v jazykové a didaktické kondici 32 hodin výuka přímá
Osvěžení jazykových kompetencí pro učitele němčiny 24 hodin výuka přímá
Konverzační kurz s rodilým mluvčím 20 hodin výuka přímá
Nové internetové “vychytávky” ve světě výuky NJ II 4 hodiny výuka přímá
Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ 4 hodiny výuka přímá
Nové internetové “vychytávky” ve světě výuky NJ II 4 hodiny výuka přímá 20/04/2021
Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ 4 hodiny výuka přímá 23/03/2021
Vybrané kapitoly z anglické gramatiky 8 hodin výuka přímá 15/03/2021
GIS v hodinách zeměpisu 4 hodiny výuka on-line
Jak na synchronní e-learning (pouze pro Českou zemědělskou univerzitu) on-line kurz, 1,5 hodiny 12/02/2021
Jak vytvářet výukové materiály pro žáky-cizince (Čeština jako cizí jazyk) 6 hodin výuka přímá
Čeština pro cizince – specifika výuky dětí (Čeština jako cizí jazyk) 12 hodin výuka přímá
Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince (Čeština jako cizí jazyk) 6 hodin výuka přímá
Problematika výuky české gramatiky pro cizince (Čeština jako cizí jazyk) 6 hodin výuka přímá
Filmová a audiovizuální výchova 18 hodin výuka přímá
Mediální pedagogika – teorie a praxe 16 hodin výuka přímá 18/06/2021
Vývojové tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou 24 hodin výuka přímá
MS Teams online kurz, 3 hodiny 08/12/2021
WEBINÁŘ: Jak na synchronní e-learning? on-line kurz, 1,5 hodiny 10/11/2020
WEBINÁŘ: Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit? 2 hodiny on-line setkání 10/11/2020
MS Teams on-line kurz, 3 hodiny 06/10/2020
Práce tutora v LMS Moodle 10 hodin on-line samostudia
Adobe Connect 8 hodin on-line
ESF310-001 E-learningový kurz-Interkulturní komunikace 20 hodin online kurz 11/12/2019
ESF310-002 E-learningový kurz- Angličtina pro akademické pracovníky 15 hodin online kurz 09/12/2019
ESF15-017 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 12/02/2020
ESF42-013 Neverbální komunikace Kombinovaná, 1 prezenční setkání (3 hodiny), on-line studium s podporou tutora (13 hodin) 19/04/2022
GDPR training for employees of UWB – basic level
GDPR – školení zaměstnanců ZČU – základní úroveň
3174 Manipulace a ovlivňování jazykem E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3165 Komplexní didaktické metody otevření kurzu individuálně dle dohody účastníků / v případě zájmu, nás kontaktujte – kurzy@rek.zcu.cz – 377 631 901
3194 Kurz tvorby automaticky čtených učebních pomůcek (AČUP) v systému ARET E-learning, podrobné informace a přihlášky: Ing. Zbyněk Zajíc, Ph.D., Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU +420 37763 2561 zzajic@ntis.zcu.cz
3658 Konstruktivismus v praxi VŠ E-learning, individuální studium, otevření kurzu individuálně dle dohody účastníků
2735 Průvodce pro začínajícího vědce E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3083 Osobní bibliografická databáze E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2717 Vydávání odborných publikací na ZČU E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2734 Vizuální styl ZČU E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3179 MS Powerpoint pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2736 Pracovní motivace E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2718 Psychohygiena pro vedoucí pracovníky a vedoucí týmů E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3093 Osobnostní profil – jak využít svých silných stránek při vedení týmu E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3166 Komunikace s kolegy a podřízenými E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3095 Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3087 Sekretářka v IS/STAG E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3086 Studijní referentka v IS/STAG E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3092 Školení pro lokální správce IT E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3088 Informační zdroje a služby IS ZČU E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3090 Úvod do IT ZČU pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3091 Bezpečné používání internetu E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3178 MS Excel pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli