Technické vědy

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Vizualizace a sketchnoting v prezentaci 3 hodiny 12/12/2022
Základní školení Airtable – školení je určeno pouze pro IPC 2 hodiny 27/05/2022
E-spis pro začátečníky prezenční kurz, 6 hodin 08/12/2022
E-spis pro začátečníky prezenční kurz, 6 hodin 16/05/2022
Jak na transfer technologií na ZČU 2 hodiny 19/04/2022
E-spis pro začátečníky prezenční kurz, 5 hodin 04/05/2022
Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 16/03/2022
MS Word 3 hodiny on-line 24/11/2021
Design Thinking – Grow with Google on-line kurz, 5 hodin 06/10/2021
MS Office 365 pro KPV FST prezenční kurz, 2 hodiny 26/04/2022
Aplikace Genial.ly 2 hodiny on-line 25/05/2021
Plánování a monitorování projektů s podporou ProjectLibre 2 hodiny on-line 23/04/2021
Canva grafika pro pokročilé/pro PR zástupce / přeloženo z 22. 4. 3 hodiny on-line 10/05/2021
Rozvoj kreativity a digitální gramotnosti pomocí didaktických stavebnic 4 hodiny výuka přímá
Počítačem řízené stroje ve vzdělávání na ZŠ 8 hodiny výuka přímá
Canva grafika pro začátečníky/pro pracovníky ZČM 3 hodiny on-line 18/03/2021
Canva grafika pro začátečníky/pro PR zástupce 3 hodiny on-line 26/03/2021
Nadhled a strukturální přemýšlení pomocí aplikace OrgPad on-line kurz, 1,5 hodiny 04/03/2021
Školení k elektronickým cestovním příkazům prezenční a on-line kurz 01/10/2020
Google Classroom on-line on-line kurz 06/10/2020
WordPress prezenční kurz, 1,5 hod 02/11/2020
Psaní v LaTeX 3 hodiny prezenční kurz 14/02/2020
On-line aplikace do výuky 2 hodiny on-line 16/02/2021
Sám sobě režiserém – aplikace iMovie 2 hodiny 04/12/2019
Aplikace Canva – vlastní grafika pro dokumenty i sociální sítě 2 hodiny 24/11/2020
YouTube-sdílení videa 2 hodiny on-line 23/03/2021
Google dokumenty / webinář on-line kurz, 2 hodiny 22/09/2020
Wunderlist – aplikace, která vám ulehčí práci na společných úkolech 2 hodiny 20/05/2019
ESF42-012 Kurz Power BI – když jen tabulka nestačí 3 hodiny prezenční setkání +online kurz 20/02/2020
MS Excel pro pokročilé prezenční kurz, 3 hodiny 18/10/2022
ESF37-002 Google nástroje on-line kurz, 2 hodiny 13/04/2021
ESF42-050 Vektorová grafika (program Inkscape) Kombinovaná forma, prezenční setkání 4 hodiny + online kurz 24/01/2019
Kurz práce s moderní ICT infrastrukturou Kombinovaná forma, 7x3 hodiny prezenční setkání + online kurz
ESF42-035c MS PowerPoint pro zaměstnance ZČU Kombinovaná forma, prezenční kurz 2 hodiny +online kurz
ESF42-035b MS Word pro zaměstnance Kombinovaná forma, prezenční kurz 2 hodiny+ online kurz
ESF42-007 Hromadná korespondence Kombinovaná forma, prezenční setkání 2 hodiny +online kurz
MS Excel pro začátečníky prezenční setkání 3 hodiny 09/11/2022
3194 Kurz tvorby automaticky čtených učebních pomůcek (AČUP) v systému ARET E-learning, podrobné informace a přihlášky: Ing. Zbyněk Zajíc, Ph.D., Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU +420 37763 2561 zzajic@ntis.zcu.cz
3179 MS Powerpoint pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3087 Sekretářka v IS/STAG E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3086 Studijní referentka v IS/STAG E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3092 Školení pro lokální správce IT E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3088 Informační zdroje a služby IS ZČU E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3090 Úvod do IT ZČU pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3091 Bezpečné používání internetu E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3178 MS Excel pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3094 MS Word pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3159 Ekonomický informační systém Magion E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2742 Google nástroje E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3190 Volně dostupné nástroje pro zpracování multimédií E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli