Technické vědy

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd kurzy AI Projekt - HR AWARD mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU Kurzy pro doktorandy Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Rektorát Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji CIV Otevřené on-line kurzy v projektu NPO Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Kurzy pro nové pracovníky ZČU PR VŠ pedagogika otevřené kurzy Akcelerace transferu poznatků Personalistika a HR Hybridní forma Administrativa Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU PR zástupci VŠ pedagogika prezenční Zdravotnictví Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Právo a veřejná správa VŠ pedagogika online Nouzová distanční výuka Odbor Transfer technologií BOZP Ústav jazykové přípravy Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Odbor lidských zdrojů Společenské vědy Kurzy pro vzdělavatele dospělých Kultura a umění Filologie VŠ pedagogika přehled VŠ pedagogika kombinovaná Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Kurzy popularizace vědy Věda výzkum Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky On-line ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Psychologie Přírodní vědy Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost Kombinovaná forma Portfolio VŠ pedagogika Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Pedagogika E-learning Kurzy pro veřejnost Prezenční forma Fakulta pedagogická Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
E-spis 3: Uzavírání objektů prezenční kurz, 3 hodiny 07/12/2023
Systémy pro elektronickou podporu výuky na ZČU on-line samostudium 30/03/2023
Informační systémy na ZČU on-line samostudium (rozsah 3 hod) 06/03/2023
Základy fotografování mobilním telefonem Prezenční kurz, 4hod 21/11/2023
Základy práce s 3D tiskárnou
E-spis 3: Uzavírání objektů prezenční kurz, 3 hodiny 28/11/2023
E-spis 2: Úprava objektů prezenční kurz, 3 hodiny 23/11/2023
Práce s Elementorem ve WordPressu pro začátečníky Prezenční (2 hodiny)
E-spis 1: Založení dokumentů a jejich oběh prezenční kurz, 3 hodiny 07/11/2023
Vizualizace a sketchnoting v prezentaci 3 hodiny
Jak na transfer technologií na ZČU 2 hodiny
MS Word 3 hodiny on-line
MS Office 365 prezenční kurz, 2 hodiny
Aplikace Genial.ly 2 hodiny on-line
Plánování a monitorování projektů s podporou ProjectLibre 2 hodiny on-line
Canva grafika pro pokročilé 3 hodiny on-line
Rozvoj kreativity a digitální gramotnosti pomocí didaktických stavebnic
Počítačem řízené stroje ve vzdělávání na ZŠ
Canva grafika pro začátečníky 3 hodiny on-line
Školení k elektronickým cestovním příkazům prezenční a on-line kurz 01/10/2020
Google Classroom ve výuce na VŠ on-line kurz, 1,5 hod
Tvorba webu ve WordPressu prezenční kurz: 6 x 1,5 hod
Psaní v LaTeX 3 hodiny prezenční kurz 14/02/2020
On-line aplikace do výuky 2 hodiny on-line 16/02/2021
Sám sobě režiserém – aplikace iMovie 2 hodiny 04/12/2019
Aplikace Canva – vlastní grafika pro dokumenty i sociální sítě 2 hodiny
Editace videa na Youtube 2 hodiny on-line
Google dokumenty / webinář on-line kurz, 2 hodiny
Wunderlist – aplikace, která vám ulehčí práci na společných úkolech 2 hodiny 20/05/2019
Vizualizace dat pomocí MS Power BI 3 hodiny prezenční setkání 04/05/2023
MS Excel pro pokročilé prezenční kurz, 3 hodiny
Google nástroje on-line kurz, 2 hodiny
ESF42-050 Vektorová grafika (program Inkscape) Kombinovaná forma, prezenční setkání 4 hodiny + online kurz 24/01/2019
Kurz práce s moderní ICT infrastrukturou Kombinovaná forma, 7x3 hodiny prezenční setkání + online kurz
ESF42-035c MS PowerPoint pro zaměstnance ZČU Kombinovaná forma, prezenční kurz 2 hodiny +online kurz
Hromadná korespondence Kombinovaná forma, prezenční setkání 2 hodiny +online kurz
MS Excel pro začátečníky prezenční setkání 3 hodiny
3194 Kurz tvorby automaticky čtených učebních pomůcek (AČUP) v systému ARET E-learning, podrobné informace a přihlášky: Ing. Zbyněk Zajíc, Ph.D., Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU +420 37763 2561 zzajic@ntis.zcu.cz
3179 MS Powerpoint pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3087 Sekretářka v IS/STAG E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3086 Studijní referentka v IS/STAG E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3092 Školení pro lokální správce IT E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3088 Informační zdroje a služby IS ZČU E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3090 Úvod do IT ZČU pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3091 Bezpečné používání internetu E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3178 MS Excel pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3094 MS Word pro zaměstnance E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3159 Ekonomický informační systém Magion E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2742 Google nástroje – otevřený kurz E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3190 Volně dostupné nástroje pro zpracování multimédií E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli