Společenské vědy

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd kurzy AI Projekt - HR AWARD mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU Kurzy pro doktorandy Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Rektorát Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji CIV Otevřené on-line kurzy v projektu NPO Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Kurzy pro nové pracovníky ZČU PR VŠ pedagogika otevřené kurzy Akcelerace transferu poznatků Personalistika a HR Hybridní forma Administrativa Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU PR zástupci VŠ pedagogika prezenční Zdravotnictví Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Právo a veřejná správa VŠ pedagogika online Nouzová distanční výuka Odbor Transfer technologií BOZP Ústav jazykové přípravy Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Odbor lidských zdrojů Společenské vědy Kurzy pro vzdělavatele dospělých Kultura a umění Filologie VŠ pedagogika přehled VŠ pedagogika kombinovaná Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Kurzy popularizace vědy Věda výzkum Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky On-line ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Psychologie Přírodní vědy Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost Kombinovaná forma Portfolio VŠ pedagogika Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Pedagogika E-learning Kurzy pro veřejnost Prezenční forma Fakulta pedagogická Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Jak konečně dostát předsevzetím jednodenní prezenční kurz (2 hodiny)
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny
Praktická tvorba myšlenkových map jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny)
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny
Rozvoj paměťových technik (nejen) pro VŠ pedagogy Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 4 hodiny + on-line samostudium 12 hodin)
Jak využívat služeb knihovny prezenční kurz, 1,5 hodiny
Myšlenkové mapy a jejich použití v praxi jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny)
Kreativní myšlení a práce s informacemi Prezenční, 3 hodiny
Základy psychohygieny a práce se stresem jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 09/10/2023
Marketing pro zaměstnance Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium)
ESF310-001 E-learningový kurz-Interkulturní komunikace 20 hodin online kurz 11/12/2019
Trénink vyjednávání s vyjednavačem pro pokročilé 8 hod prezenční setkání 23/10/2019
ESF15-003, 3353 Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny)
3168 Komunikativní dovednosti pro práci s účastníky dalšího vzdělávání E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2739 Rétorika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2741 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli