Společenské vědy

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Jak konečně dostát předsevzetím jednodenní prezenční kurz (2 hodiny) 09/12/2022
Základy psychohygieny a práce se stresem pro ČZU jednodenní kurz (on-line setkání 3 hodiny) 19/10/2022
Gender: společné téma, nebo společný zájem? 3 hodiny prezenčně i on-line 06/10/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 08/09/2022
Praktická tvorba myšlenkových map (workshop) jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 16/05/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 06/05/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 23/06/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 15/06/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 04/05/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 13/04/2022
Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů prezenční kurz, 3 hodiny 06/04/2022
Jak využívat služeb knihovny pro doktorské studium prezenční kurz, 1,5 hodiny 11/03/2022
Rozvoj paměťových technik (nejen) pro VŠ pedagogy Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 4 hodiny + on-line samostudium 12 hodin) 22/02/2022
Jak využívat služeb knihovny prezenční kurz, 1,5 hodiny 26/11/2021
Jak využívat služeb knihovny prezenční kurz, 1,5 hodiny 23/11/2021
Myšlenkové mapy a jejich použití v praxi jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 05/12/2022
Kreativní myšlení a práce s informacemi Prezenční, 3 hodiny 02/12/2022
Základy psychohygieny a práce se stresem jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 15/11/2022
Marketing pro zaměstnance Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium) 18/11/2021
ESF310-001 E-learningový kurz-Interkulturní komunikace 20 hodin online kurz 11/12/2019
Trénink vyjednávání s vyjednavačem pro pokročilé 8 hod prezenční setkání 23/10/2019
Trénink vyjednávání s vyjednavačem I. 8 hod prezenční setkání 18/09/2019
ESF15-003, 3353 Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 13/02/2020
2642 Modelování 2 praktická ateliérové výuka doplněná teoretickým výkladem v rozsahu 13 týdnů vždy po 4 hodinách 17/02/2020
3168 Komunikativní dovednosti pro práci s účastníky dalšího vzdělávání E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2739 Rétorika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2741 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli