Komunikativní dovednosti pro práci s účastníky dalšího vzdělávání

Naučte se efektivně komunikovat a zlepšete své prezentační dovednosti!

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
3168

Tento kurz se soustředí na umění komunikace, jehož ovládnutí je nezbytnou dovedností pro každého vzdělavatele nejen dalšího vzdělávání. Seznámíte se s zásadami verbální i neverbální komunikace, přípravě i průběhu veřejného vystoupení a v neposlední řadě i s hlavními principy rétoriky.

OBSAH KURZU:
Obecná charakteristika komunikace
– Klíčové faktory úspěšné komunikace
– Složky komunikačního procesu

Základy rétorických dovedností
– Rétorika jako řemeslo i umění
– Důvěryhodnost vystoupení
– Jak působit přesvědčivě
– Prvky vnější techniky I.
– Vizuální kontakt, postoj a chůze
– Energetizační cvičení a řeč
– Preferenční způsoby myšlení
– Senzorická slova
– Jak předejít případným nepříjemnostem
– Dokonalá řeč – vnitřní technika
– Konkrétní aspekty sestavování projevu
– Minipříběhy a osnova
– Jak zpevnit strukturu svého projevu a zvýšit jeho působivost
– Úvody projevu
– Jak zpestřit svůj projev a udržet pozornost posluchačů
– Zpestření projevu
– Zakončení prezentace

Autorem kurzu je PhDr. Božena Jiřincová, Ph.D.. Kurz je aktuálně zdarma zpřístupněn v režimu bez podpory tutora. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

ZAREGISTROVAT SE  

 

Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

PŘIHLÁSIT SE  

 

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287