Vývojové tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou

FORMA:
24 hodin výuka přímá

Adresa

Fakulta pedagogická, Klatovská 51, Plzeň (případně online dle situace)   Zobrazit mapu

Cílem kurzu je seznámit frekventanty s vývojovými tendencemi výtvarného umění v síti strukturálních vztahů s důrazem na rozvoj vizuální gramotnosti a na kontexty s jinými druhy umění, především hudbou, literaturou.

Studium probíhá distanční formou výuky. 

Hodinová dotace:

 1 semestr, celkem 24 hodin přímé výuky. 

Termín kurzu:

6.4.,13.4.,20.4.,27.4.,4.5.,11. 5.
16:30 – 19:00
virtuální učebna
https://meet.google.com/xsk-unuf-qyu

Cílová skupina: veřejnost

Cena kurzu: 3 000,-

Kontakt: suromar@kvk.zcu.cz, czv@fpe.zcu.cz