V létě proběhly dva běhy příměstských táborů pro ukrajinské děti

V létě proběhly dva běhy příměstských táborů pro ukrajinské děti

V červenci a srpnu proběhly dva běhy příměstských táborů pro ukrajinské děti, které organizoval spolek Ametyst. Organizačně se na něm podílely naše ukrajinské kolegyně, zatímco my jsme pomáhali s přípravou programu a technickým zázemím.

První běh byl určen dětem ve věku 6-11 let, druhý byl pro starší děti, tedy 11-15 let.

Děti měly zajištěný bohatý program, který se odehrával v přírodě i ve městě. Navštívily Muzeum loutek, podívaly se do Starého Plzence na rotundu sv. Petra a Pavla, projely se na koních a také si odnesly vlastní výrobky v podobě květinových náramků,  malovaných triček či balzámu na rty. Obě skupiny absolvovaly architektonický workshop v centru města pod vedením Město letí a také pro ně bylo připraveno sportovní odpoledne.

Kromě toho byl každý den věnován čas výuce českého jazyka. Děti se také během tábora seznamovaly s tradicemi a kulturou České republiky. Starší děti si na závěr připravily krátkou prezentaci o historické události či české tradici.

Oba tábory byly zakončeny společným opékáním špekáčků, na které dorazili i rodiče.

Máme radost, že jsme mohli zajistit smysluplný program pro ukrajinské děti. Dle průzkumu PAQ Research jsou to právě kolektivní mimoškolní aktivity, které těmto dětem nejvíce chybí. Velmi nás potěšily také nadšené reakce rodičů.

V podpoře mimoškolních aktivit pro ukrajinské děti budeme pokračovat i v září v rámci klubu Bav se vědou, který jsme spustili na konci března.  V rámci klubu mají děti zajištěný program každý čtvrtek odpoledne. Jedná se o návštěvy různých pracovišť na univerzitě, případně také výlety na zajímavá místa v Plzni.

 

 

 

Tábory byly finančně podpořeny Mezinárodním visegrádským fondem.