Videozáznamy Pedadesku on-line

Videozáznamy Pedadesku on-line

Již proběhlé webináře

Všechny videa jsou zveřejněna pod licencí Creative Commons CC BY-SA 4.0

Odpovědnost a samostatnost v prostředí on-line komunikace

Mgr. Michal Dubec

Jak komunikovat se studenty v on-line prostředí?

 

Co se změnilo nejen pro informatiky

Jak distanční výuka “zasáhla” informatiku, jaká má pozitiva/negativa, co bylo online již před “tím” a jak velká je to změna.

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

 

Praktická výuka on-line

Jak řešit v současné situaci předměty zaměřené na získávání praktických dovedností a přitom se příliš neodklonit od cílů předmětu.

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

 

A co s tím dál?

Co nám nucený přechod na distanční formu vzdělávání přinesl pro budoucí výuku – diskuse, sdílení zkušeností.

Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

 

Tvorba testových otázek, jejich analýza a zabezpečení testů

Krátký workshop se zaměřuje na základní pravidla tvorby správné testové otázky (zaměříme se na SBA otázky)a na možnosti zabezpečení testů v online prostředí při použití LMS MOODLE.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

 

LMS Moodle – co se mi osvědčilo

Sdílení zkušeností s využitím různých funkcionalit LMS Moodle.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

 

Sociálně psychologický výcvik distančně?

Realizace sociálně psychologického výcviku nekontaktním způsobem: zkušenosti, postřehy a otázky.

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

 

 


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287