Výstava Studuj a bav se vědou

Výstava Studuj a bav se vědou

Od pátku 23. srpna bude v mázhausu plzeňské radnice k vidění výstava Studuj a bav se vědou, která představí Západočeskou univerzitu v Plzni především v její třetí roli, tedy ve vztahu ke společnosti nad rámec role vzdělávací a výzkumné. Výstava potrvá do 13. září a její vernisáž se za účasti vedení Západočeské univerzity a Statutárního města Plzeň uskuteční v pondělí 26. srpna od 17 hodin. Další univerzitní výstava začne v neděli 1. září ve Smetanových sadech. Upozorní na blížící se významné výročí 70 let technického vysokého školství v Plzni.

„Západočeská univerzita v Plzni nejsou jen přednáškové sály a výzkumná centra, ale je to prostor pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a něco se naučit. Od dětských univerzit, přes letní školy a programy celoživotního vzdělávání. Výstava ukáže především aktivity, které univerzita realizuje pro veřejnost,“ říká Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU, které výstavu ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů Západočeské univerzity v Plzni připravilo. Návštěvníci uvidí, jak se univerzita podílí na kulturním životě města, jeho veřejném prostoru a jak její výzkumy ovlivňují život kolem nás.

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. V současné době má 11 tisíc studentů, devět fakult s 62 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Díky celoživotnímu vzdělávání, které je její součástí, se formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku setkávají vyučující po celý rok se studenty všech generací a nejrůznějších zájmů. Inspirace, nápady a tvůrčí energie pak hravě překonávají hranice univerzitního kampusu, který nikdy neutichá, a to ani během prázdnin.

Západočeská univerzita v Plzni chce výstavou v mázhausu ukázat, že je hrdá na studenty, pedagogy a výzkumníky, kteří ve svých oborech dosáhli mezinárodních úspěchů, získali prestižní ocenění a především tím zlepšují svět okolo sebe. Možná ani netušíte, kde všude se s jejich ideami a objevy setkáváte. Přijďte se podívat na výstavu, která ukazuje, jak moc je univerzita součástí města a Plzeňského kraje, a jak se její součástí můžete stát také vy.

Na září chystá Západočeská univerzita také výstavu 70 let technického vysokého školství v Plzni věnovanou výročí, které si bude připomínat v nadcházejícím akademickém roce. Výstava se objeví před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Jednadvacet panelů představí všechny tři technické fakulty ZČU – elektrotechnickou, strojní a aplikovaných věd, spolu s nimi jejich výzkumná centra RICE, RTI a NTIS a také vysokoškolský ústav NTC. Výstava bude k vidění od 1. do 30. září.