Vzdělávací akce na téma umělé inteligence

Vzdělávací akce na téma umělé inteligence

Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ve spolupráci s pracovní skupinou ZČU pro umělou inteligenci si vás dovoluje pozvat na dvě vzdělávací akce, které se uskuteční v červnu 2023 na ZČU.

Ve středu 14. června se bude konat přednáška Velké jazykové modely: Revoluce v chatbotech určená zaměstnancům i studentům univerzity. Pokrok v jazykových modelech pomohl k rozšíření chatbotů a ti tak dnes umí vést sofistikovanější a smysluplnější konverzace. Přednáška se bude zabývat klíčovými prvky, které jsou základem moderních chatbotů. Tématem zájemce provede lektor Ing. Miloslav Konopík, Ph.D., akademický pracovník působící na katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) a ve výzkumném centru NTIS – Nové technologie pro informační společnost na Západočeské univerzitě v Plzni.

O týden později, 21. června, proběhne kurz Jak využít AI ve vzdělávání na vysoké škole. V teoretickém úvodu se seznámíte se základními pojmy z oblasti umělé inteligence. V další části vám budou představeny vzdělávací materiály a na konkrétních příkladech si ukážete, jak je zavést do výuky. Nebude chybět ani prostor pro otázku dopadů AI na společnost a diskuze, jak mluvit se studenty o AI. Účastníky kurzem provede lektorka Eva Nečasová, která založila neziskovou iniciativu AI dětem a v současné době je uznávanou popularizátorkou využití AI ve vzdělávání.

Těšíme se brzy na viděnou!