PŘIPRAVUJEME – Vzdělávací program v oblasti vědy a výzkumu

PŘIPRAVUJEME – Vzdělávací program v oblasti vědy a výzkumu

Vzdělávací program v oblasti vědy a výzkumu (VaV) je určen pro cílovou skupinu zaměstnanců ZČU a studentů doktorských studijních programů ZČU. Vzdělávací program se skládá z 11 samostatných modulů, které jsou na sobě navzájem nezávislé, avšak je doporučena účast na vstupním kurzu Minimum zaměstnance ZČU. První modul vzdělávacího programu se koná 6. listopadu 2018 v UV 115 od 9:00. Jednotlivé moduly jsou realizovány v úzké spolupráci s dalšími partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí budou lektoři ze ZČU a externí osvědčení lektoři. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu, minimem je 12 účastníků. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Seznam kurzů je následující:

1) Vstupní kurz – minimum zaměstnance ZČU, 6. 11. 2018 

2) Průmyslová práva – Základní úvod do problematiky 

3) Průmyslová práva – Přihlašování do zahraničí a rešeršní databáze

4) Software a Autorské právo

5) Patentová přihláška

6) Oceňování nehmotného majetku

7) Právní rámec oblasti výzkumu a vývoje z pohledu veřejné vysoké školy

8) Licence

9) Problematika start-up společností

10) Veřejná podpora v oblasti výzkumu a vývoje

11) Smluvní výzkum versus výzkum ve spolupráci

 

garanti kurzu: Ing. Josef Dvořák, Mgr. Petra Krupková