Webináře 25. 9. – 1. 10. 2017

Webináře 25. 9. – 1. 10. 2017

S příchodem podzimu se hlásí i nové webináře. Tak s chutí do online vzdělávání!  
 • RVP: Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce

  Mgr. Petr Drkula Ph.D. patří mezi osvědčené autory metodických článků s tématem uměleckého vzdělávání. Jaké lidové hudební nástroje nám představí a doporučí? Nechme se překvapit! Online setkání má za cíl nastínit možnosti uplatnění lidových hudebních nástrojů ve školní výuce, a to nejen jako prostředek k prohloubení povědomí o tuzemské národní tradici a tvořivosti, ale především i jako prostor pro objevování nových zvukových a hudebně vyjadřovacích možností v rámci školní práce s žáky. Pedagogové se seznámí s jednotlivými prvky tradičního lidového instrumentáře, které lze s úspěchem využít ve vzdělávací praxi. Seznámí se s obecnými rysy jejich technického založení i s jednotlivými vlastnostmi a přednostmi v souvislosti s dětskou hudebně tvůrčí i reprodukční činností; stejně tak i s konkrétními způsoby jejich didaktické aplikace.
  Setkání je určeno učitelům 1. a 2. stupně základních škol, mateřských škol, základních uměleckých škol, či vychovatelům ve školních družinách.
  středa 27. 9.  2017, 20:00 – odkaz na připojení (je nutné se na portálu zdarma registrovat) lektor: Petr Drkula (*1979) studoval na Palackého Univerzitě v Olomouci (hudební teorie a pedagogika) a absolvoval také stipendijní pobyt na University of London. V té době se začal zabývat didaktickými přístupy v podněcování hudební kreativity a improvizace v souvislosti s národní lidovou tradicí, hudebností a tvořivostí. V této oblasti je dnes autorem řady studií a statí v odborném tisku, ale své poznatky uplatňuje především v aktivní edukační práci s dětmi po celé republice. Zajímá se o hru na tradiční lidové nástroje i o jejich rekonstrukci a výrobu, a také o oživování starobylých písní a zpěvů našich předků v rámci bohatého a málo poznaného krajového folklóru.
Záznamy z již proběhlých webinářů naleznete zde na webu Rámcového vzdělávacího programu.  
 • Večerní univerzity od Microsoftu: Portál Microsoft Education Community

  Microsoft Education Community je otevřenou platformou pro všechny učitele, kteří mají chuť navázat spojení s ostatními kolegy, sdílet své zkušenosti a dále se vzdělávat. A právě o možnostech dalšího vzdělávání s Microsoftem se dozvíte v tomto webináři!
  Více informací o aktivitách Microsoft Education Community naleznete zde. středa 27. 9. 2017, 18:00 – odkaz na připojení lektor: Karel Rejthar
Záznamy z proběhlých večerních univerzit naleznete na portále Microsoft Educator Community.  
 • Empower: Assessing Students and Tutors with Learning Analytics Dashboards

  Newly emerging schemes for data capturing and storage have been creating a prosperous ecosystem for revolutionizing the way public organizations and private companies are doing business. Educational institutions are now able to provide evidence of accountability and efficiency based on the adequate allocation of public funding and their ranking in relation to other institutions as well as to assess and guide their students, tutors and administration. In this study we present our initial findings from applying learning analytics schemes along with adequate visual representations bundled together for ease of use into the so-called learning analytics dashboards to establish patterns of student performance and tutor productivity. Moreover, we report on the applicability of certain of these software suites for addressing the needs of the students and tutors in a module offered by the Information Systems graduate program in the School of Science and Technology of the Hellenic Open University in Greece. úterý 26. 9. 2017, 11:0012:00– odkaz na připojení lektor: Vassilis Verykios, Andreas Gkontzis, Elias Stavropoulos (HOU)
Empower je projekt EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) sdružující vybrané evropské univerzity, který umožňuje sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti otevřeného online vzdělávání. Do projektu je zapojena i Západočeská univerzita v Plzni. Na youtube kanálu EADTU naleznete kromě záznamů z již proběhlých webinářů i další videa týkající se distančního vzdělávání.

Chtěli byste i vy sami realizovat webinář nebo online kurz? Rádi vám s realizací pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@ucv.zcu.cz.