Webináře 5.–11. 6. 2017

Webináře 5.–11. 6. 2017

 • RVP: Online pracovní sešity

  MAJÍ PRACOVNÍ LISTY SMYSL? …aneb proč, jak a za jakým účelem vytvářet pracovní listy (možná nejen) v humanitních předmětech…

  Úvodní otázkou této krátké anotace jsem se začal zabývat teprve poté, co jsem si uvědomil, jak stále častěji vytvářím pracovní listy do svých hodin dějepisu a mediální výchovy. Samozřejmě jsem se k odpovědi nedostal, protože dotazy po smyslu čehokoliv bývají opravdu zapeklité. Každopádně jsou ale právě tyto otázky klíčem k uvědomění si mnohého, na co při tvoření pracovních listů “nezbývá” čas.

  Mezi zajímavé možné odpovědi/otázky patří:

  • co učitele donutí vytvářet si vlastní pracovní listy,
  • proč nesáhne po mnoha dostupných a předem připravených listech,
  • jak může takový pracovní list vypadat,
  • proč se jednotlivé verze pracovních listů (ne)liší,
  • čeho lze pracovním listem dosáhnout,
  • jaké jsou možnosti pracovního listu v online a offline prostředí,
  • jaké otázky, nebo náměty bude obsahovat trochu “jiný” pracovní list, který se zaměřuje na dovednosti a jejich charakteristiku.
  Pomocí ukázek konkrétních pracovních listů bychom mohli dospět nejen k určité kategorizaci, ale i k diskuzi nad vlastními postřehy. Myslím, že stále nevím, v jaké situaci použít worksheet místo handout, co volíte vy? Abychom nezůstali jen u “teorie”, tak se podrobněji zaměříme na online nástroje wizer.me a sutori, které umožňují vytvářet a “tisknout” řadu velmi různorodých pracovních listů a jako přidanou hodnotu můžeme vnímat náhled obsahů konkrétních historických a mediálních témat.
  Setkání je určeno všem otevřeným učitelům.
  středa 7. 6.  2017, 20:00 odkaz na připojení (je nutné se na portálu zdarma registrovat) lektor: Martin Vonášek – učitel na střední škole, vyučující dějepisu a mediální výchovy, příležitostný hráč a zájemce o oblast indie game
 

Záznamy z již proběhlých webinářů

 • RVP – metodický portál pro sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci učitelů.
 • Večerní univerzity na portále Microsoft Educator Community.
 • Empower  projekt EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities), v němž je zapojena i Západočeská univerzita v Plzni, sdružuje vybrané evropské univerzity a umožňuje sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti otevřeného online vzdělávání.  Záznamy webinářů a další videa týkající se distančního vzdělávání jsou dostupné na youtube kanálu EADTU.
 • Cisco WebEx – záznamy webinářů a videokonferencí zejména z oblasti managementu, marketingu a profesního rozvoje