Webináře a on-line aktivity oddělení CŽV

Webináře a on-line aktivity oddělení CŽV

Epidemiologická opatření zasáhla v tomto roce všechny školy a vzdělávací zařízení. Po prvních jarních zkušenostech s distančním vzděláváním proběhl nakonec i celý zimní semestr on-line. Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání tak kromě svých kurzů pro zaměstnance a vysokoškolské pedagogy, mentoringu a podpory on-line výuky pořádalo a podílelo se na přípravě řady konferencí a webinářů. Většinu z nich technicky podpořilo také AV studio Západočeské univerzity v Plzni.

Velkému zájmu se těšil webinář Nouzová distanční výuka, který představil možnosti synchronní a asynchronní výuky, vhodné komunikační platformy nebo nastavování pravidel pro studenty. Řada z nich byla připravena pro konkrétní pracoviště – např. pro Ústav jazykové přípravy, Asociaci univerzit třetího věku, Českou zemědělskou univerzitu nebo Pedagogickou fakultu UK v Praze.

Webinář Jak na synchronní e-learning? byl zaměřen na metodiku realizace distanční výuky formou videokonference. Účastníci získali tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky či webináře, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů na dálku. Tento webinář byl kromě ZČU realizován i pro další univerzity – pro Univerzitu Karlovu a Českou zemědělskou univerzitu.

Webinář Didaktické tipy pro distanční výuku ukázal náměty a tipy pro nouzovou distanční výuky na základní a střední škole. Byl realizovaný i pro Učitelskou platformu nebo ORP Jičín.

Workshop Jak na kvalitu on-line vzdělávání: Zaměřeno na LMS proběhl ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a představil, jak lze dělat a zlepšovat on-line vzdělávání pomocí learning management system.

Další webináře připravila vedoucí oddělení Lucie Rohlíková i pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Asociaci pracovníků univerzit. Oddělení CŽV také uspořádalo webinář pro SŠ Kralovice, zaměřený na používání MS Teams pro praktickou výuku, nebo školení na Google Classroom, kterého se zúčastnilo 55 pedagogů Integrované střední školy živnostenské v Plzni.

On-line proběhl také šestý ročník konference Učitel IN, zaměřené na problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání, který se konal v sobotu 10. října 2020. Konference, na kterou se přihlásilo 230 účastníků z celé České republiky, nabídla devět webinářů a dvě hlavní přednášky. Mezi nejnavštěvovanější akce konference patřil webinář Karla Klatovského na téma Distanční výuka v MS Teams nebo Aktivizace žáků a studentů ve výuce pomocí mobilních zařízení, kterým účastníky provedl Libor Klubal. Záznam většiny webinářů naleznete na YouTube kanále oddělení CŽV.

Také záznamy přednášek a on-line workshopů projektu INSPIRE, jehož cílem je zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni, naleznete na stránce inspire.zcu.cz

Rádi jsme pomohli i dalším kolegům, kteří našli odvahu a přesunuli své aktivity do on-line prostředí. Díky podpoře CŽV tak proběhl například ESF seminář Zkušenosti z kombinovaného studia na ZČU, zavádění nových metod výuky nebo konference Dobrá praxe, Rok jedna, Arabfest (vše IPC), Týden zdraví nebo konference k 30. výročí založení Sdružení učitelů francouzštiny. Na příspěvky z odborné on-line konference Problematika strategického řízení nestátních neziskových organizací s ohledem na vývoj trhu se můžete podívat i na webu konference. 30. 11. a 1. 12. 2020 se budeme starat o hladký průběh ISVK konference doktorandů FPE ZČU v Plzni, která rovněž proběhne on-line.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239