Webináře Pedadesk on-line: Co se změnilo nejen pro informatiky

Webináře Pedadesk on-line: Co se změnilo nejen pro informatiky

Jak distanční výuka zasáhla informatiku? Jaká má pozitiva a jaká negativa? A v čem může být omezení prezenční výuky na univerzitách pro české školství šancí a příležitostí? Podívejte se na záznam webináře Co se změnilo nejen pro informatiky, kde se o své zkušenosti z vedení on-line výuky podělil Ing. Roman Mouček, Ph.D. z Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd.

Přihlaste se i na naše další připravované webináře pro pedagogické pracovníky v rámci platformy PEDADESK. Již 13. května 2020 se můžete zapojit do diskuze během webináře Tvorba testových otázek, jejich analýza a zabezpečení testů, který povede MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A 15. května proběhne webinář s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc. na téma využití různých funkcionalit LMS Moodle. Na všechny webináře se můžete přihlásit zdehttps://bit.ly/pedadesk