Webináře pro učitele 22.–28. 1. 2018

Webináře pro učitele 22.–28. 1. 2018

  • RVP: Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce

Mgr. Petr Drkula Ph.D. patří mezi osvědčené autory metodických článků s tématem uměleckého vzdělávání. Online setkání má za cíl nastínit možnosti uplatnění lidových hudebních nástrojů ve školní výuce, a to nejen jako prostředek k prohloubení povědomí o tuzemské národní tradici a tvořivosti, ale především i jako prostor pro objevování nových zvukových a hudebně vyjadřovacích možností v rámci školní práce s žáky. Pedagogové se seznámí s jednotlivými prvky tradičního lidového instrumentáře, které lze s úspěchem využít ve vzdělávací praxi. Seznámí se s obecnými rysy jejich technického založení i s jednotlivými vlastnostmi a přednostmi v souvislosti s dětskou hudebně tvůrčí i reprodukční činností; stejně tak i s konkrétními způsoby jejich didaktické aplikace.

 

Setkání je určeno učitelům 1. a 2. stupně základních škol, mateřských škol, základních uměleckých škol, či vychovatelům ve školních družinách.

 

čtvrtek 25. 1. 2018, 20:00odkaz na připojení (je třeba se na portálu zdarma zaregistrovat)lektor: Petr Drkula (*1979) studoval na Palackého Univerzitě v Olomouci (hudební teorie a pedagogika) a absolvoval také stipendijní pobyt na University of London. V té době se začal zabývat didaktickými přístupy v podněcování hudební kreativity a improvizace v souvislosti s národní lidovou tradicí, hudebností a tvořivostí. V této oblasti je dnes autorem řady studií a statí v odborném tisku, ale své poznatky uplatňuje především v aktivní edukační práci s dětmi po celé republice. Zajímá se o hru na tradiční lidové nástroje i o jejich rekonstrukci a výrobu, a také o oživování starobylých písní a zpěvů našich předků v rámci bohatého a málo poznaného krajového folklóru.

 

Záznamy z již proběhlých webinářů naleznete zde na webu Rámcového vzdělávacího programu.

 

  • ASCD: Navigating Social and Emotional Learning from the Inside Out

The field of social and emotional learning (SEL) is rapidly expanding as educators bring a sharper focus to helping children build skills beyond academic knowledge. School climate initiatives, antibullying work, positive behavior supports, and other SEL efforts are now embedded in schools and out-of-school-time (OST) settings across the country.

Join Stephanie Jones, professor of education at the Harvard Graduate School of Education, to explore the idea of kernels of practice drawn from top elementary SEL programs in the United States. Jones and a team of Harvard researchers wrote an in-depth guide to 25 evidence-based programs aimed at elementary schools and OST providers, Navigating Social and Emotional Learning from the Inside Out (The Wallace Foundation, 2017), detailing curricular content and programmatic features that practitioners can use to make informed choices about their SEL programs.

In this informative webinar, we will review the guide and the tools it provides to support educators as they compare curricula and methods across top SEL programs, and we will explain how programs can be adapted from schools to out-of-school-time settings, such as afterschool and summer programs. The session will integrate concrete examples on the specific skills targeted and instructional methods that are applicable for K–6 settings

 

Wednesday 25. 12. 2018, 3 p.m. eastern time (9 p.m. CET) – register here
speaker: Stephanie Jones is a professor of education at the Harvard Graduate School of Education. Her research focuses on the effects of poverty and exposure to violence on children and youth’s social, emotional, and behavioral development, and is anchored in prevention science. Over the last decade her work has focused on both evaluation research addressing the impact of preschool and elementary focused social-emotional learning interventions on behavioral and academic outcomes and classroom practices, as well as new curriculum development, implementation, and testing.

 

  • Cambridge English: The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact on learning

In this webinar we will discuss the results of research studies into the comparability of Flyers with Key for Schools and the alignment of the Young Learners tests to the CEFR. These studies have allowed us to clearly demonstrate how Young Learners exams straddle pre A1 to A2 levels with a strong performance at Movers indicating level A1 and a strong performance at Flyers indicating level A2. We are also able to define the relationship between Flyers and Key for Schools with more precision. Because the Young Learners exams do not precisely map onto one CEFR level, expected outcomes in the classroom should be re-defined as a range of performances should be expected and managed.

 

Monday 22. 1. 2018, 2–3 p.m. UK time (3–4 p.m. CET)
Wednesday 24.1. 2018, 10–11 a.m. UK time (11–12 p.m. CET) – register here

 

speakers:
Lynne Stevenson has worked for Cambridge Assessment English since 2009 and currently manages the team which creates the Young Learners tests. Before moving to Cambridge she taught English in Italy for a number of years and gained a Masters in Applied Linguistics in 1999. She is particularly interested in assessments for younger learners and the impact preparing for assessments have on classroom behaviour.Mark Elliott is a Senior Validation and Data Services Manager at Cambridge Assessment English. Mark is responsible for grading and test equating, data analytics and validation work on Admissions Testing and Young Learners products. Mark taught EFL in the Czech Republic, the UK and China before, then worked in materials development before joining Cambridge Assessment English, where he worked in Assessment and Research & Validation before joining Validation and Data Services. Mark holds an MA (Cantab) in Mathematics and an MA in ELT and Applied Linguistics.