Začíná 1. ročník krajské soutěže v matematice mKontext

Začíná 1. ročník krajské soutěže v matematice mKontext

V pondělí 9. března začíná krajská matematická soutěž mKontext. On-line soutěž pro střední školy v Plzeňském kraji vznikla ve spolupráci Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU a Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

Soutěž mKontext navazuje na už osvědčený Kontext, soutěž v porozumění odbornému anglickému textu, jehož druhý ročník vyvrcholil v lednu. Rozdíl je v tom, že mKontext místo anglického jazyka prověřuje středoškoláky ve znalosti matematiky.

Do soutěže se přihlásilo 940 žáků z 19 škol a soutěží se ve třech kategoriích – gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště. Slovní úlohy, které připravilo Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň, mají společné téma Sport. Pro školy a studenty znamená průběh soutěže také seznámení se s univerzitním e-learningovým systémem Moodle, ve kterém budou vyplňovat jednotlivá on-line kola. “Příprava na soutěž začala v listopadu 2019. Postupně jsme vytvořili web soutěže a do Moodle nahráli všechny testy. Každému studentovi byl založen přístupový účet. Všem zúčastněným školám jsme systém vyplňování a celé soutěže vysvětlili,” říká Viktor Chejlava z oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání, který zajišťuje bezproblémový průběh celé soutěže po technické stránce.

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 pak od 9 hodin proběhne prezenční kolo soutěže pro 30 nejlepších účastníků ze školních kol. Pro soutěžící bude připraven závěrečný on-line test a také exkurze na Západočeské univerzitě v Plzni.