Začíná krajská on-line soutěž v matematice mKontext

Začíná krajská on-line soutěž v matematice mKontext

V pondělí 4. října začíná krajská matematická soutěž mKontext. On-line soutěž pro střední školy v Plzeňském kraji vznikla ve spolupráci Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU a Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

První ročník soutěže mKontext navazuje na už osvědčený Kontext, soutěž v porozumění odbornému anglickému textu. Nový mKontext ale místo anglického jazyka prověřuje středoškoláky ve znalosti matematiky. Start prvního ročníku matematické soutěže byl plánován na říjen 2020 a následně duben 2021. V obou případech bylo ale soutěž zrušena kvůli epidemiologické situaci a uzavření škol.

Do soutěže se přihlásilo 1060 žáků z 19 škol a soutěží se ve třech kategoriích – gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště (vždy první ročníky). Slovní úlohy, které připravili Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. et Mgr. Soňa Königsmarková, Mgr. Blanka Matasová a Mgr. Miloslav Skuhravý z Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, mají společné téma Matematika a Sport. Pro školy a studenty znamená průběh soutěže také seznámení se s univerzitním e-learningovým systémem Moodle, ve kterém budou vyplňovat jednotlivá on-line kola. “Příprava na soutěž začala už v listopadu 2019 a do její realizace dvakrát vstoupila pandemie a s ní spojený zákaz kontaktní výuky. Doufáme, že tentokrát se již podaří mKontext realizovat,” říká Viktor Chejlava z oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni, který zajišťuje bezproblémový průběh celé soutěže po technické stránce. Pro všechny přihlášené studenty byli v LMS Moodle vytvořeny účty a anonymizované přístupové údaje. Zúčastněné školy obdržely v průběhu září také instrukce k průběhu soutěže včetně instruktážního videa.

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 pak od 9 hodin proběhne finálové setkání pro nejúspěšnější účastníky ze školních kol. Pro soutěžící bude kromě předání cen připraven také zajímavý program spojený s návštěvou laboratoří na Západočeské univerzitě v Plzni.