Zahraniční experti povedou semináře pro zaměstnance ZČU

Zahraniční experti povedou semináře pro zaměstnance ZČU

Ve dnech 24. a 25. ledna 2018 budou mít zaměstnanci ZČU unikátní možnost zúčastnit se seminářů vedených špičkovými experty na oblast flexibilních forem výuky a inovací strategie vysokých škol. Na Západočeskou univerzitu v Plzni díky projektu EMPOWER (empower.eadtu.eu) podpořeném Evropskou komisí zavítají odborníci European Association of Distance Teaching Universities.

Emeritní profesor University of Edinburgh Jeff Haywood, profesor Frederik Truyen z KU Leuven a Darco Jansen, projektový manažer EADTU, vystoupí dne 24. 1. 2018 na kolegiu rektora. Odpoledne a následující den pak povedou tři semináře, na které jsou srdečně zváni zaměstnanci i studenti ZČU se zájmem o inovace vysokoškolské výuky, on-line vzdělávání a flexibilní formy výuky.

 

VÍCE INFORMACÍ