Záznam webináře Microsoft Azure

Záznam webináře Microsoft Azure

Pro zájemce je k dispozici záznam webináře “Využití cloudových modelů v prostředí Microsoft Azure” Bc. Petra Puše ze společnosti Unicorn Systems, který pořádal Ústav celoživotního vzdělávání a Klub absolventů Západočeské univerzity v Plzni dne 15. 12. 2016. Více informací o akci